Rewitalizacja Parku Tysiąclecia: w przetargu złożono dwie oferty

Dwa podmioty zgłosiły się do przetargu ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie na wykonawcę rewitalizacji Parku Tysiąclecia.

 

Rewitalizacja przewiduje m.in. odnowienie alejek i wymianę nawierzchni bitumicznej. W ramach rewitalizacji alejki zostaną przebudowane. Wymieniona zostanie konstrukcja dla istniejących alei, które zostaną nieco zwężone. Część zyska także nową nawierzchnię mineralno-żywiczną. W pozostałych miejscach zostanie wymieniona i utwardzona.

Zlikwidowane będą niewykorzystywane przez pieszych ścieżki oraz murki i schody. Teren, który po nich zostanie będzie zagospodarowany zielenią (więcej na temat rewitalizacji tutaj).

Do przetargu ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie zgłosiło się dwóch chętnych. Obie oferty mieszczą się w kwocie, jaką na ten cel zamierza przeznaczyć spółka. Obecnie trwa analiza złożonych dokumentów.