Ulica Gryfińska zostanie przebudowana

Już niedługo mocno zniszczona jezdnia na ul. Gryfińskiej zostanie zastąpiona nową nawierzchnią. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który ma wyłonić wykonawcę pierwszego etapu robót.

 

Obecnie nawierzchnia ul. Gryfińskiej jest w bardzo złym stanie, co obniża nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zarówno kierowców, jak i rowerzystów i pieszych. Droga jest utwardzona, ale bardzo nierówna, z licznymi dziurami i małymi kamyszkami. Obniża to także komfort życia okolicznych mieszkańców.

Inwestycja będzie obejmować całą ul. Gryfińską oraz odcinek ul. Wyszomierskiej od ul. Templińskiej do ul. Miastkowskiej. W pierwszym etapie robót wykonane będą prace na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Okoneckiej.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał wybudować jezdnię z kostki betonowej, bez wydzielania chodników, za to ze zjazdami do posesji. W ramach prac wykona także odwodnienie drogi i kanał technologiczny.


Ulica będzie objęta strefą zamieszkania.

Oferty przetargowe będą przyjmowane do 14 maja. Wybrany wykonawca będzie miał 127 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania.