Więcej drzew na Szczepankowie

Na poznańskim Szczepankowie przybyło zieleni. Wzdłuż ulicy Szczepankowo posadzono 40 drzew, ale jeszcze w tym roku w tej części miasta pojawi się ponad sto roślin.

 

Ulica Szczepankowo jest jedną z najdłuższych w tej części Poznania. Znajduje się tam wiele domów jedno- i wielorodzinnych, a także firm i przedsiębiorstw.

Mieszkańcy i osiedlowi radni apelowali o poprawę estetyki w okolicy i zwiększenie terenów zielonych w mieście. Proszono także o rozwiązania, które poprawiłyby mikroklimat przy ulicy i retencję wód opadowych wzdłuż jezdni.

Po konsultacjach ZDM posadził 40 drzew – jesiony wyniosłe Atlas i lipa drobnolistna Greenspire. Rośliny pojawiły się na odcinku od numeru 76 w kierunku granicy Poznania. Inwestycję sfinansowała Rada Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki ze środków będących w jej dyspozycji, a koszt prac wyniósł 50 tysięcy złotych.

To nie koniec nasadzeń w tej części miasta. Jesienią planowana jest realizacja projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa”. Obejmie on nasadzenia ponad 110 drzew na ul. Szczepankowo – 30 drzew (kontynuacja nasadzeń z wiosny), ul. Roślinna – 32 sztuki, ul. Owocowa – 34 sztuki, ul. Wieprawska – 16 sztuk.