Zmiany dla pieszych i rowerzystów w rejonie Parku Szelągowskiego

We wtorek 4 maja, rozpocznie się kolejny etap robót w ciągu ul. Szelągowskiej związanych z budową kabla, który zasili powstającą trasę tramwajową na Naramowice.

 

Nadchodzący etap będzie dotyczył parku Szelągowskiego i spowoduje zamknięcie wschodniego (przylegającego do parku) ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów, między przystankiem Winogrady n/ż w kierunku północnym oraz ulicą Wilczak.

Osoby poruszające się w tym rejonie proszone są o kierowanie się na zachodnią stronę ul. Szelągowskiej.

Użytkownicy ruchu proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie wszystkich prowadzonych prac i zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.