Kierowca BMW “kręcił bączki” na parkingu wśród przechodniów.

Kręcił bączki, rozpędzał się i ostro hamował a wszystko to na parkingu sklepu Pajo w Luboniu. Mężczyzna jeździł BMW po parkingu sklepu budowlanego Pajo w Luboniu. Co gorsze na parkingu znajdowały się rodziny z dziećmi.

“Nic sobie nie robił z przechodniów, jeździł tak z pół godziny. Na samym końcu ostro przejechał bardzo szybko koło dziewczynki na rowerku.”

Piszef Pan Andrzej z Lubonia.

 

Każdy kierujący pojazdem obowiązany jest zachować ostrożność na drodze. Stanowi tak ustawa Prawo o ruchu drogowym, która wskazuje, że każdy uczestnik ruchu powinien zachować ostrożność lub, w niektórych sytuacjach – szczególną ostrożność i unikać wszelkiego działania, które mogłoby:

1.    spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2.    utrudnić ruch drogowy;

3.    zakłócić spokój lub porządek publiczny;

4.    narazić kogokolwiek na szkodę.

 

Art. 98 k.w. Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany.

W tym przypadku prowadzenie pojazdu bez należytej ostrożności, na drodze innej niż publiczna, zagrożone jest karą grzywny  od 20 do 5000 złotych.

Art. 86. § 1k.w. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Natomiast prowadzenie pojazdu bez należytej ostrożności, na drodze publicznej, zagrożone jest karą grzywny  od 220 do 5000 złotych oraz 6 punktami karnymi.