Dzieci wracają do szkół. Poznańskie placówki gotowe na ich przyjęcie

Po kilku tygodniach przerwy najmłodsi uczniowie powracają dziś do szkolnych ławek. Poznańskie placówki są gotowe na ich przyjęcie.

 

Od dziś do szkolnych ławek powracają dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Przez ostatnie kilka tygodni uczyły się zdalnie w domu.

Ich starsi koledzy i koleżanki uczą się zdalnie już od jesieni i na powrót do nauki stacjonarnej poczekają jeszcze kilka tygodni.

Poznańskie szkoły zostały przygotowane do przyjęcia uczniów w reżimie sanitarnym.

Jak informuje Urząd Miasta, placówki wyposażono w środki ochronne, w tym m.in. w płyny dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe. Już wcześniej wypracowano odpowiednie procedury, które będą stosowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Są to m.in. ograniczenie kontaktów między dziećmi z różnych klas, przypisanie w miarę możliwości jednej klasy do jednej sali lekcyjnej.

Jednocześnie, urząd przypomina że każda szkoła posiada inne warunki lokalowe. Dlatego za organizację pracy w czasie pandemii oraz bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników odpowiada dyrektor placówki, który najlepiej zna panujące w niej warunki.

Od 15 maja dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich mają rozpocząć naukę hybrydową. Od 29 maja wszyscy powrócą do nauki stacjonarnej.