PBO 2022: Czekamy na pomysły mieszkańców

Rozpoczęło się składanie projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Podobnie jak w poprzednich latach można zgłaszać pomysły o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim, w tym w ramach Zielonego Budżetu. Czas na to jest do 31 maja. Tym razem do wydania będą aż 22 mln zł – czyli o milion więcej niż rok temu.

Poznański Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu możemy realizować projekty najbliższe mieszkańcom. Dzięki PBO poznanianki i poznaniacy mają realny wpływ na rozwój naszego miasta. O tym, że jest to dobra droga, świadczy duża liczba zgłaszanych projektów oraz wysoka frekwencja podczas głosowania. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie i znów będziemy mogli wspólnie zrealizować wiele ciekawych i wartościowych projektów – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście – w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim lub wysłać pocztą/kurierem na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców.

– Poznański Budżet Obywatelski pozwala nam wsłuchiwać się w głos mieszkańców oraz realizować przedsięwzięcia ważne zarówno z punktu widzenia lokalnych społeczności, jak i całego miasta. Zachęcamy poznaniaków do zgłaszania swoich pomysłów. Razem możemy zmieniać nasze miasto na lepsze – mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP. 

Podobnie jak w minionych latach, można składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim – w tym w ramach Zielonego Budżetu. Liczba rejonów pozostanie bez zmian – nadal będzie ich 13. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, rejonowego – 600 tys. zł. Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Pomysły zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania.

Tak jak w roku poprzednim można będzie zgłaszać projekty w ramach Zielonego Budżetu. Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych (parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem). O tym, czy projekt będzie wliczony do Zielonego Budżetu, decyduje wnioskodawca. Można zgłosić projekt rejonowy poświęcony zieleni, który nie będzie się wliczał do tej puli. Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do Zielonego Budżetu jest, aby co najmniej 90 proc. inwestycji dotyczyło zieleni.

Poradnik na temat tego, jak zgłosić projekt znajduje się na stronie PBO 2022. W serwisie  zamieszczono także informacje dotyczące przykładowych kosztów najpopularniejszych inwestycji oraz listę pracowników wydziałów merytorycznych, z którymi można kontaktować się w sprawie ewentualnych wątpliwości. W razie pytań można dzwonić na POZnan*KONTAKT – tel. 61 646 3344, a także na numery: 61 878 5936, 61 878 5977 lub 61 878 5785, a także wysłać e-mail na adres: pbo@um.poznan.pl.

Dodatkowo, 17 maja zorganizowany zostanie zdalny Maraton Pisania Wniosków, podczas którego wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mogli spotkać się z urzędnikami opiniującymi ich wnioski. Organizowane będą również onlinowe warsztaty z pisania wniosków dedykowane poznańskim seniorom

– Aby wziąć udział w PBO nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczne jest potwierdzenie danych przez opiekuna – zaznacza Patryk Pawełczak. 

Pomyślano też o najmłodszych poznaniakach. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym. Zorganizowano także Szkolny Budżet Obywatelski. Podczas warsztatów młodzież zapozna się z zasadami PBO oraz będzie mogła przeprowadzić podobne działania obywatelskie na terenie swojej szkoły. 

Zmiany w PBO

Głosowanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 rozpocznie się 1 października i potrwa do 22 października. Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować raz – we własnym imieniu i w jednym głosowaniu. Jeden mieszkaniec będzie miał do dyspozycji 4 głosy – 2 na projekty rejonowe i 2 na ogólnomiejskie – w tym jeden na Zielony Budżet. Do realizacji trafią te pomysły, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego. Głosowanie, tak jak dotychczas będzie odbywać się drogą elektroniczną. 

Potwierdzenie oddania głosu podczas głosowania będzie odbywać się za pomocą kodu SMS (ich kosztem nie będzie obciążony mieszkaniec). Do jednego numeru telefonu przypisanych jest maksymalnie 5 kodów weryfikujących, umożliwiających oddanie głosu. Osoby, które nie posiadają telefonu komórkowego, będą mogły zagłosować na miejscu – w Urzędzie Miasta Poznania.  

Zmiany wymusiło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, które zabroniło weryfikacji głosów poprzez numer PESEL. 

– Liczymy, że zaproponowane przez nas rozwiązanie spotka się z akceptacją. W zeszłym roku weryfikacja oddania głosu w budżecie obywatelskim poprzez SMS miała miejsce np. w Krakowie, Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu – wylicza dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP.

Harmonogram PBO 2022

 • 4 maja – 31 maja – zbieranie wniosków
 • 4 maja – 20 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • 4 maja – 25 czerwca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • 23 sierpnia – 27 sierpnia – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta
 • 30 sierpnia -24 września – opiniowanie projektów przez rady osiedli 
 • 30 sierpnia – 10 września – składanie odwołań
 • 30 sierpnia – 24 września – spotkania odwoławcze
 • 27 września – 30 września – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów, 
 • 30 września – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 1 października – 22 października (do godz. 12:00) – głosowanie 
 • do 5 listopada – ogłoszenie wyników