Budowa wiaduktu na ul. Kurlandzkiej. Obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku?

Trwają prace przy budowie nowego wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej nad ul. Krzywoustego. Widoczne są już m.in. fundamenty i filary podpór obiektu.

 

Stary wiadukt był w bardzo złym stanie technicznym, który wymagał zamknięcia obiektu dla ruchu z uwagi na zbyt duże zagrożenie w przypadku dalszego użytkowania. Podjęto decyzję o rozbiórce całości i budowie nowego wiaduktu.

Nowy obiekt będzie czteroprzęsłowy i poza jezdnią uwzględniono tam także chodnik i ścieżkę rowerową. W odróżnieniu od starego będzie miał także odwodnienie, które ma zapewnić odpowiednie odprowadzanie wód opadowych do kolektorów deszczowych. Ma to się przyczynić m.in. do mniejszej degradacji i korozji materiałów, z których powstaje obiekt, a tym samym zwiększyć jego trwałość. Pojawi się nowe oświetlenie, sieć elektroenergetyczne, kanalizacja teletechniczna i przebudowany będzie fragment sieci gazowej i sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji przebudowywane są również skrzyżowania z ul. Wiatraczną i Bobrzańską, które staną się rondami, co ma zwiększyć bezpieczeństwo ruchu.

Do tej pory po rozbiórce starego obiektu wykonano już m.in. wszystkie fundamenty pod nowe podpory wiaduktu oraz filary nowych podpór.. Trwa formowanie nasypów. Wykonawca zaszalował także ściany przyczółków wiaduktu.

Jednocześnie prace prowadzone są przy planowanych rondach. Od strony ul. Bobrzańskiej ułożono już część krawężników, dzięki czemu widać już zarys nowej infrastruktury drogowej. Podobne prace wykonywane są po drugiej stronie, czyli od strony ul. Wiatracznej.

Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Miasto liczy, że całość będzie dostępna dla użytkowników jeszcze do końca tego roku.