Mała retencja – nabór do programu

Od 20 maja będzie można składać wnioski o dofinansowanie na działania związane z małą retencją. Na wsparcie pieniężne mogą liczyć osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorcy, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które podejmą się zatrzymywania i ponownego wykorzystywania deszczówki. Chodzi o to, by woda “nie uciekała” – czyli aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

– Zachęcam poznaniaków i poznanianki do gromadzenia i zagospodarowywania wód opadowych. Jest to działanie niezbędne w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych. Zwiększenie naturalnej retencji wpłynie m.in. na poprawę lokalnego mikroklimatu oraz pozwoli odciążyć sieć wodociągową. W ten sposób każdy może się przyczynić do oszczędności zasobów wodnych na własnej posesji – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

O dofinansowanie mogą starać się mieszkańcy Poznania. Wśród nich są zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje czy przedsiębiorcy. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 5 tys. zł.

Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, ma znajdować się na terenie Poznania (wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością).

– Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego – tłumaczy Agnieszka Górczewska, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy 500 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja i potrwa do 10 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków.

Wnioski można będzie składać drogą pocztową (list polecony należy nadać na adres Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań – z dopiskiem ” Deszczówka”) lub poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP (/UMP/Poznan/SkrytkaESP). Po ustaniu zagrożenia epidemicznego, wnioski o dotację będzie można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta na placu Kolegiackim. 

Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Szczegółowe Informacje o programie, wraz z wnioskami do pobrania, można znaleźć na wortalu Odnowa.