Można zgłaszać się do wolontariatu w Punkcie Szczepień na Stadionie Miejskim

Od kilku dni na Stadionie Miejskim działa Poznański Punkt Szczepień Powszechnych. Urząd Miasta Poznania, który współodpowiada za organizację od strony technicznej, zaprasza do współpracy wolontariuszy i wolontariuszki, którzy chcieliby pomóc w kwestiach organizacyjnych na terenie stadionu.

 

Za kwestie medyczne związane ze szczepieniami odpowiada Szpital Miejski im. Raszei, natomiast kwestie organizacyjne i techniczne pozostają w dyspozycji Urzędu Miasta z pomocą Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przy organizacji pomagają wolontariusze. Tę kwestię koordynuje Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska. Osoby chętne do pomocy muszą być pełnoletnie i… chętne do pomocy.

Do zadań wolontariuszy i wolontariuszek będą należeć przede wszystkim: pomoc w utrzymaniu porządku i płynności ruchu osób oczekujących na przyjęcie, kierowanie i pomoc przy rozdzielaniu osób na miejsce szczepienia, wydawanie kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 i pomoc w ich wypełnieniu, weryfikowanie godzin zgłoszeń pacjentów na szczepienia, pomoc w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego w kolejkach, a także inne zadania niezbędne do sprawnego funkcjonowania Punktu Szczepień wyznaczone przez koordynatorów wolontariatu.

Praca będzie organizowana na podstawie porozumienia wolontariackiego. Uczestnicy otrzymują środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk. Mogą również uzyskać zaświadczenie o odbyciu wolontariatu. Każdy zostanie wyposażony w koszulkę, a dla zaangażowanych osób przewidziano także gadżety Miasta Poznania. 

Punkt może działać 7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, natomiast wolontariusze potrzebni są na miejscu w godzinach między 7:30 a 21:00. Co ważne, można wykonywać swoje obowiązki zarówno w tygodniu jak i w weekendy, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Plan przewiduje, że punkt na Stadionie Miejskim będzie funkcjonował do września.

Chętni mogą zgłaszać się poprzez formularz dostępny online.