Tunel pod torami kolejowymi na Starołęckiej i przebudowa ul. Ożarowskiej. Plany Miasta na najbliższe lata

Tunel w ciągu ul. Starołęckiej, który będzie poprowadzony pod torami kolejowymi co usprawni ruch kołowy w okolicy to jeden z pomysłów jakie ma Poznań planuje zrealizować w południowej części miasta. Planowana jest także przebudowa ul. Ożarowskiej oraz ukończenie budowy nowego wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej jeszcze w tym roku.

 

Stary wiadukt na ul. Gołężyckiej został rozebrany, a dla kierowców oznacza to brak możliwości przejazdu. Muszą kursować objazdem przez ul. Starołęcką, która i bez dodatkowego ruchu kołowego jest mocno zakorkowana.

Z uwagi na krzyżowanie się w ciągu ul. Starołęckiej ruchu kołowego i kolejowego oraz częste zamykanie przejazdu kolejowego, ulica jest niemal codziennie zakorkowana. Obecnie, przy zwiększeniu natężenia ruchu po wyznaczeniu tam objazdu, przejazd ulica zajmuje mieszkańcom nawet kilkadziesiąt minut w godzinach szczytu.

O rozwiązanie problematycznego układu drogowego apelowano od lat. Mieszkańcy chcieliby powstania tu bezkolizyjnego przejazdu, co zwiększyłoby bezpieczeństwo, a także poprawiło przepustowość ulicy.

Niedawno Miasto Poznań zwróciło się do PKP PLK z pytaniem dotyczącym planów w zakresie inwestycji w rejonie węzła Starołęka. Jak się okazuje, obie strony dążą do znalezienia rozwiązania problemu krzyżowania się tras.

Miasto zaproponowało współpracę w zakresie budowy nowego obiektu w oparciu o posiadaną przez ZDM Poznań koncepcję. Inwestycja miałaby być wspólnie finansowana przez Miasto oraz PKP, a oba podmioty mogłyby razem ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Początkowa dokumentacja projektowa przewidywała budowę wiaduktu w ciągu ul. Starołęckiej, jednak to rozwiązanie spotkało się z krytyką mieszkańców. Oznaczało to także konieczność wyburzenia części budynków, a sam obiekt zdominowałby krajobraz w okolicy.

ZDM zlecił wykonanie studium wykonalności innych możliwych rozwiązań dla Starołęki. Dwa z rozważanych wariantów zakładają poprowadzenie tunelu pod przejazdem kolejowym.

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, przypominałby on rozwiązanie realizowane w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Oba warianty są do siebie bardzo podobne. Różnica dotyczy kwestii skrzyżowania ul. Starołęckiej i Fortecznej – czy pozostawić je w obecnej formie czy utworzyć rondo, a także tego, czy autobusy powinny zatrzymywać się na pętli czy na dworcu.

Miasto zwraca uwagę na fakt, że budowa tunelu pozwala m.in. poprowadzenie prac w taki sposób, by przygotować całość pod dalsze inwestycje, w tym m.in. ułożenie dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej oraz budowę Kolei Dużych Prędkości. Nie będzie to również kolidowało w żaden sposób z możliwą budową nowej przeprawy kolejowej przez Wartę.

Tunel w ciągu ul. Starołęckiej nie jest jedynym planem Miasto na inwestycje w tej okolicy. Jak wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, planowana jest także przebudowa ul. Ożarowskiej, na odcinku od ul. Głuszyna do Czernichowskiej. Obecnie jest to droga gruntowa, jednak przygotowana koncepcja projektowa przewiduje trzy możliwe warianty, które zakładają budowę nowej ulicy ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Różnice między poszczególnymi wariantami są niewielkie.

„Spośród 3 wariantów został wybrany wariant II, który jest najbardziej zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju. Prowadzony jest on najbliżej jednostki wojskowej Poznań Krzesiny, co zapewnia najmniej inwazyjne podziały nieruchomości” – wyjaśnia ZDM Poznań.

Jeszcze w tym roku powinien zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie projektanta dla ulicy. Projekt techniczny ma być gotowy do 2023 roku, natomiast nowa ul. Ożarowska ma być gotowa do 2025 roku. Wartość budowy w przypadku każdego z wariantów waha się w granicach 24-25 mln zł (łącznie z wykupami gruntów).

Miasto liczy, że przebudowa pozwoli na odciążenie ul. Starołęckiej i przejazdu kolejowego, poprzez zapewnienie alternatywnej drogi dla osób jadących m.in. z Głuszyny i pozostałych terenów na południu Poznania. Kierowcy będą mogli jechać wówczas ul. Ożarowską, Baranowską, wiaduktem w ciągu ul. Gołężyckiej, a następnie do ul. Unii Lubelskiej i Ronda Żegrze.

„Przez ul. Ożarowską kursować będą również mogły autobusy komunikacji publicznej. Możliwe wówczas będzie poprowadzenie linii z Głuszyny, przez wiadukt na Gołężyckiej do pętli przy Unii Lubelskiej, gdzie pasażerowie z autobusu będą się przesiadać w drzwi w drzwi do tramwaju. Trasa i szybkość dojazdu do centrum z Głuszyny znacznie się dzięki temu skróci” – zaznacza Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej jest w trakcie przebudowy. Stary obiekt został rozebrany, a nowy ma być gotowy jeszcze w tym roku.

Jednocześnie Miasto Poznań stara się także o pozyskanie terenu w rejonie torów kolejowych, przy dyskoncie, gdzie miałby powstać parking Park&Ride.

Istotną inwestycją dla tej części Poznania i Aglomeracji Poznańskiej będzie także projektowany przez Powiat Poznański most łączący Czapury z Luboniem.