Projekt zmian komunikacji autobusowej w rejonie Starołęki, Minikowa i Marlewa

Zarząd Transportu Miejskiego opracował projekt zmian w obsłudze komunikacyjnej Starołęki, Minikowa i Marlewa. Propozycja obejmuje zmiany tras oraz częstotliwości kursowania autobusów z tego rejonu Poznania. Spółce zależy na poprawie komunikacji zbiorowej po otwarciu przebudowywanego właśnie wiaduktu kolejowego na ulicy Gołężyckiej. Projekt trafił do zaopiniowania do Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo.

 

Założenia projektu opierają się przede wszystkim na zmianie tras linii autobusowych nr 189 i 194. ZTM proponuje, żeby powyższe linie stały się standardowymi, a nie okólnymi (jak obecnie). Tym bardziej, że dzięki wykorzystaniu wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej możliwe będzie połączenie Minikowa i Marlewa z pętlami tramwajowymi Starołęka i Unii Lubelskiej.

Po zmianie linia nr 189 połączy jednocześnie Rondo Minikowo ze Starołęką (dworzec autobusowy przy ulicy Książęcej) oraz z pętlą tramwajowo-autobusową Unii Lubelskiej. Na ulicy Fortecznej autobus 189 zastąpi linię nr 125, która zostanie zlikwidowana. Autobus nr 194 kursować będzie po dłuższej trasie, łącząc Starołękę m.in. z ulicą Czernichowską, Ożarowską, Sandomierską (z wjazdem na pętlę Garaszewo) oraz z pętlą Unii Lubelskiej. Termin wprowadzenia zmian na liniach nr 189 i 194 jest uzależniony od oddania do użytku wiaduktu.

Projekt obejmuje również uruchomienie linii minibusowej nr 123, która połączyłaby Starołękę,  Minikowo i Garaszewo z Krzesinami, zapewniając m.in. dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Tarnowskiej. Jej uruchomienie – z uwagi na obsługę taborem minibusowym – jest natomiast uzależnione od terminu zakupu taboru przez MPK Poznań. Trasy pozostałych linii obsługujących Starołękę, czyli nr 158 i 527 nie uległyby zmianie.

– Jesteśmy przekonani, że planowane zmiany poprawią obsługę komunikacją publiczną tego rejonu miasta poprzez uruchomienie nowych połączeń i stworzenie tras alternatywnych do obecnych linii okrężnych oraz poprzez ułatwienie dojazdu do dwóch pętli tramwajowych. Pasażerowie będą mieli do wyboru: pętlę tramwajową na Starołęce z dojściem z pętli autobusowej na ulicy Książęcej lub pętlę na Unii Lubelskiej, gdzie przesiadka jest bardzo wygodna w ramach jednego peronu – mówi Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora ZTM w Poznaniu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.

Trasy linii i planowane docelowe częstotliwości kursowania po wprowadzonych zmianach (w pierwszym etapie częstotliwości kursowania w niektórych porach dnia mogą być początkowo niższe niż podane poniżej):

Linia nr 123

STAROŁĘKA (Książęca) – Starołęcka – Żeglarska – Oświęcimska – Sandomierska – (GARASZEWO) – Niżańska – Garaszewo – KRZESINY

Częstotliwość kursowania

– dni robocze:

Godz. 4:40 do 6:30 co 30 minut,

6:30 – 18:30 co 40-50 minut,

18:30 – 23:00 co 40 minut,

– soboty: 11:00 – 20:00 co 40 minut,

Linia nr 189

STAROŁĘKA (Książęca) – Minikowo – Baranowska – Gołężycka – Warowna – Obodrzycka – Falista – UNII LUBELSKIEJ – Falista – Obodrzycka – Forteczna – STAROŁĘKA (Zajezdnia)

Częstotliwość kursowania

– dni robocze:

4:40 – 6:30 co 30 minut,

6:30 – 8:30 oraz 13:30 – 18:30 co 20 minut,

8:30 – 13:30 co 24 minut,

18:30 – 23:00 co 20 minut

– soboty:

4:40 – 11:00 oraz 20:00 – 23:00 co 40 minut,

11:00 – 20:00 co 20 minut,

– niedziele i święta:

5:40 – 23:00 co 40 minut

Linia nr 194

STAROŁĘKA (Książęca) – Starołęcka – Czernichowska – Ożarowska – Sandomierska – GARASZEWO – Sandomierska – Baranowska – Gołężycka – Warowna – Obodrzycka – Falista – UNII LUBELSKIEJ

Częstotliwość kursowania

– dni robocze:

4:40 – 6:30 co 30 minut,

6:30 – 8:30 oraz 13:30 – 18:30 co 20 minut,

8:30 – 13:30 co 24 minut,

18:30 – 23:00 co 40 minut

– soboty:

4:40 – 23:00 co 40 minut,

– niedziele i święta:

5:40 – 23:00 co 40 minut.