Rozbudowana ul. Lotnicza już prawie gotowa

Dobiega końca rozbudowa fragmentu ul. Lotniczej, która ma poprawić komfort przejazdu w okolicy, a także pozwolić na lepszą komunikację jednostki straży pożarnej.

 

Inwestycja prowadzona jest na odcinku między ul. Wzlotową a Dąbrowskiego. Prace rozpoczęły się w styczniu tego roku i powoli dobiegają końca. Celem rozbudowy jest poprawa warunków komunikacyjnych w tym rejonie, a także ułatwienie wyjazdu na ul. Dąbrowskiego w kierunku zachodnim strażakom z JRG 4.

Do tej pory wykonano już asfaltową, szeroką na 7 metrów jezdnię wraz z chodnikami po obu stronach ulicy. Wybudowano również nowy odcinek gazociągu, kanał deszczowy, sanitarny i technologiczny oraz oświetlenie drogowe.

Na potrzeby JRG na skrzyżowaniu Lotnicza – Dąbrowskiego stworzono bezpieczny przejazd przez ul. Dąbrowskiego i zainstalowano awaryjną sygnalizację świetlną.

Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe. Wykonawca musi jeszcze zagospodarować teren zielenią oraz wykonać poziome oznakowanie i uporządkować teren inwestycji. Odbiór inwestycji planowany jest na czerwiec.