Prawie 1500 zgłoszeń mieszkańców do straży miejskiej w ciągu 7 dni

Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy to wciąż najczęstszy powód wzywania straży miejskiej w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu na niemal 1500 zgłoszeń aż ok. 900 dotyczyło właśnie tego problemu. W jakich jeszcze sprawach interweniowali strażnicy?

 

W ubiegłym tygodniu służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła łącznie 1498 zgłoszeń. Mieszkańcy najczęściej kontaktowali się drogą telefoniczną – w ten sposób zgłoszono 719 spraw. Drogą mailową przesłano 607 zgłoszeń, a 172 straż miejska otrzymała osobiście lub listownie.

Najwięcej, bo aż 899 dotyczyło kwestii nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. To nadal najczęstsze interwencje poznańskich strażników. W ubiegłym tygodniu założyli 371 blokad na koła i wystawili 335 wezwań dla kierowców. Odholowano także 98 pojazdów, które blokowały ruch lub zagrażały bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Aż 80 z odholowanych na parking strzeżony samochodów było nieprawidłowo zaparkowanych na terenie Wildy. Najczęściej dotyczyło to zmian wprowadzanych w związku z wdrażaniem Strefy Płatnego Parkowania i ignorowaniem przez kierowców zakazu parkowania.

W jakich jeszcze sprawach mieszkańcy zwracali się do funkcjonariuszy? W 94 przypadkach zgłaszano wysypiska odpadów komunalnych i przypadki niszczenia zieleni. Efekty części interwencji już widać – tereny zostały uporządkowane. W niektórych miejscach trwa postępowanie.

W ciągu siedmiu dni poznaniacy zgłosili także 222 interwencje dotyczące zwierząt. Najczęściej dotyczyło to dzików na terenach miasta, ale część odnosiło się również do sytuacji, w których zwierzęta potrzebowały pomocy człowieka.

Strażnicy rozdawali również maseczki ochronne pasażerom komunikacji miejskiej przypominając o obowiązku zasłaniania nosa i ust w środkach transportu zbiorowego.

Operatorzy monitoringu miejskiego w ubiegłym tygodniu przekazali do realizacji 120 zdarzeń, w tym 101 do straży miejskiej, a 19 do policji. Najczęściej dotyczyło to osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych – 51 interwencji. W 15 przypadkach konieczne było udzielenie pomocy medycznej osobom leżącym w miejscach publicznych. Na podstawie zgłoszeń operatorów policja dokonała zatrzymania łącznie pięciu osób, w tym dwóch w związku z pobiciem, dwóch za posiadanie substancji zabronionych oraz jednego sprawce kradzieży.

Coraz częściej strażnicy otrzymują również zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego. W ubiegłym tygodniu było to 98 spraw, które zwykle dotyczyły dewastacji infrastruktury miejskiej i osób spożywających alkohol. Z kolei zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego to 69 zgłoszeń od mieszkańców. Najczęściej dotyczyły osób bezdomnych i pod wpływem alkoholu.