Przez wiele lat na chodniku na ul. Łąkowej dopuszczone było parkowanie. Wielu kierowcy zastawiało wówczas prawie całą szerokość chodnika – uniemożliwiając chodzenie pieszym, a jednocześnie niszcząc nawierzchnię. W zeszłym roku zmienił się tu sposób parkowania pojazdów. Samochody są pozostawiane na jezdni, a piesi odzyskali chodnik. Po zmianie widać jak zniszczony jest trakt pieszy oraz wykonany, w różnych częściach ulicy, z innych materiałów.

Podczas remontu zerwana zostanie stara nawierzchnia (z kostki, płytek, bloków kamiennych), a w jej miejscu ułożona nowa z płyt i kostki kamiennej zgodnie z miejskim katalogiem nawierzchni chodników. Dzięki temu piesi będą mogli o wiele wygodniej się poruszać, a zabytkowa, staromiejska  okolica znacznie zyska na wizerunku.

W tracie prac nie będzie można parkować na wybranych odcinkach ul. Łąkowej – kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na oznakowanie i  przeparkowanie pojazdów. Dodatkowo poszczególne fragmenty chodnika będą wyłączone z ruchu pieszego.

Prace potrwają około dwóch miesięcy, ich koszt to 300 tysięcy złotych i są finansowane z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.