Strefa Płatnego Parkowania – kolejne prace na Wildzie i Łazarzu

W środę wykonawcy Strefy Płatnego Parkowania pracować będą na Wildzie, a dzień później przeniosą się na Łazarz.

 

Na fragmencie ul. Pamiątkowej obowiązuje już nowa organizacja ruchu. Jest to wschodnia część ulicy, biegnąca od ul. 28 Czerwca 1956r do ul. Dąbrówki. Teraz zmiany zostaną wprowadzone na odcinku zachodnim, pomiędzy ul. 28 Czerwca 1956r. i ul. Fabryczną. Dotychczasowe kierunki ruchu w tym miejscu pozostaną „po staremu”. Oznacza to, że auta pojadą ul. Pamiątkową w jednym kierunku od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Madalińskiego i w dwóch kierunkach od ul. Madalińskiego do ul. Fabrycznej. Zmieni się natomiast sposób parkowania – na całym odcinku postój będzie dozwolony na miejscach równoległych po obu stronach jezdni. Skrzyżowania z ul. Madalińskiego i Fabryczną staną się równorzędne. Wprowadzony zostanie tu również kontraruch rowerowy. Ulica objęta będzie strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Prace na ul. Gąsiorowskich obejmować będą porządkowanie parkowania. Po obu stronach jezdni wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe. Zachowany będzie dwukierunkowy charakter ulicy, bez możliwości skrętu w lewo w ul. Głogowską. Bez zmian zostanie również pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów jadących ul. Gąsiorowskich względem tych wyjeżdżających z ul. Małeckiego. Obowiązywać zacznie tutaj ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wdrażanie nowej organizacji ruchu na ul. Pamiątkowej rozpocznie się 9 czerwca i potrwa jeden dzień. Natomiast roboty na ul. Gąsiorowskich ruszą 10 czerwca i zajmą dwa dni.

Podczas prac na ul. Pamiątkowej i Gąsiorowskich obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.