Będą zmiany na ul. Zwierzynieckiej i w rejonie Ronda Kaponiera

Większe bezpieczeństwo i komfort rowerzystów na ul. Zwierzynieckiej i w rejonie Ronda Kaponiera to cel planowanej inwestycji w tej okolicy. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonawcę przebudowy ul. Zwierzynieckiej.

 

Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego. Jak przypomina Jacek Jaśkowiak, ul. Zwierzyniecka jest istotnym łącznikiem między Jeżycami i centrum miasta, a także miejscem zbiegania się infrastruktury drogowej.

Prace obejmą przebudowę północnej części ulicy na odcinku od Ronda Kaponiera do ul. Gajowej.

W ramach inwestycji, ruch rowerowy zostanie wyprowadzony poza jezdnię, zarówno wzdłuż ul. Zwierzynieckiej, jak i na rondzie Kaponiera dla jadących od ul. Św. Marcin do ul. Zwierzynieckiej.

Na przejazdach rowerowych na Rondzie Kaponiera pojawi się nowa, rowerowa sygnalizacja świetlna.

Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwierzynieckiej będzie dwukierunkowa i szeroka na dwa metry, przy czym przy ul. Gajowej i Roosevelta będzie rozszerzana na trzy metry.

Z kolei trasa rowerowa wzdłuż ul. św. Marcin i w rejonie Ronda Kaponiera, zostanie wyznaczona czerwonym malowaniem, wyraźnie odznaczając się od pozostałej części jezdni.

Wykonawca zostanie także zobowiązany do wymiany nawierzchni jednego pasa jezdni na ul. Zwierzynieckiej, budowy zatoki autobusowej, przebudowy zjazdów i wysp rozdzielających na ulicy oraz regulacji ciągów komunikacji pieszej.

Dodatkowo, skrzyżowanie z ul. Mickiewicza będzie wyniesione, co ma poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Peron przystanku tramwajowego zostanie wydłużony i pojawi się nowy azyl dla pieszych i rowerzystów.

Inwestycja obejmuje także modernizację kanalizacji deszczowej i budowę kanału technologicznego.

Pojawi się również nowa zieleń – niska i drzewa. Zaplanowano też małą architekturę.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 150 dni od dnia podpisania umowy na realizację zleconego zadania.