ZDM remontuje chodniki uszkodzone przez parkujące pojazdy

Podczas wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania chodniki są uwolnione od parkujących samochodów. Jest to moment, kiedy można w pełni ocenić stopień zniszczenia, jakie spowodowało na nich parkowanie. W najbliższych dniach ZDM rozpocznie punktowe naprawy zniszczonych chodników.

 

Podczas malowania i montowania nowego oznakowania, w ramach wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania, konieczne jest usunięcie samochodów z jezdni i chodników. Dopiero, gdy nie ma pojazdów widać jak duże zniszczenia powodują parkujące pojazdy na chodnikach. Na niektórych fragmentach traktów pieszych płyty są poprzestawiane, pokruszone i połamane.

Podczas wdrażania SPP na Wildzie prowadzona jest równolegle inwentaryzacja zniszczonych miejsc, by można było interwencyjnie przeprowadzić ich punktowe naprawy. Takie prace toczą się już na ul. Żupańskiego. W najbliższych tygodniach będą również prowadzone między innymi na ulicach: Kosińskiego, Kilińskiego, Fabrycznej czy Roboczej.

Wiele chodników wymaga kompleksowych remontów. Takie również są planowane. Jesienią tego roku ma się rozpocząć remont chodnika na ul. Umińskiego. Prace obejmować będą nie tylko wymianę nawierzchni, ale również nasadzenia drzew i krzewów. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Kolejne całościowe remonty chodników będą uzgadniane z Radą Osiedla Wilda i wykonywane ze środków finansowych, które ma do swojej dyspozycji rada.