MPK Poznań rezygnuje ze “stref buforowych” w tramwajach i autobusach i przywraca otwieranie drzwi przez pasażerów

MPK Poznań rezygnuje ze stref oddzielających prowadzących pojazdy od pasażerów. Zabezpieczenie, podobnie jak w innych miastach, zostało wprowadzone w ubiegłym roku na początku pandemii. Od przyszłego tygodnia pasażerowie będą musieli także sami otwierać sobie drzwi w pojazdach i będą mogli korzystać z tych najbliżej kabiny prowadzących.

 

Na początku pandemii MPK Poznań wydzieliło tzw. strefy buforowe, które oddzielają kabiny osób prowadzących tramwaje i autobusy od pasażerów. Miało to na celu zapewnienie większego dystansu oraz poczucia bezpieczeństwa dla kierujących. Z użytkowania przez podróżnych wyłączono także pierwsze drzwi pojazdów.

W związku ze spadkami liczby zakażeń w kraju oraz rosnącą liczbą osób zaszczepionych przeciw Sars-CoV-2, MPK postanowiło zlikwidować strefy buforowe w swoich autobusach i tramwajach. Oznacza to udostępnienie pierwszych miejsc siedzących pasażerom, a tym samym zwiększenie liczby osób, które – zgodnie z obowiązującymi wciąż obostrzeniami – mogą jednocześnie podróżować danych środkiem lokomocji.

Jednocześnie, od przyszłego tygodnia drzwi w tramwajach i autobusach MPK Poznań nie będą automatycznie otwierane na każdym przystanku. To rozwiązanie także wprowadzono na początku pandemii. Miało na celu ograniczenie transmisji wirusa poprzez automatyczne otwieranie wszystkich drzwi, bez konieczności dotykania przycisków przez pasażerów. Zapewniało to również lepsze wietrzenie pojazdów.

Od najbliższego poniedziałku, chcąc wsiąść lub wysiąść pasażerowie sami będą musieli otworzyć sobie drzwi dusząc przycisk znajdujący się przy lub na drzwiach.

Jednocześnie ZTM i MPK przypominają, że we wszystkich pojazdach dostępne są dozowniki z płynem do odkażania rąk, zachęcając do korzystania z nich po wejściu i przy wysiadaniu z pojazdu.