Punkt Szczepień na Stadionie Miejskim szuka wolontariuszy. Oferuje m.in. gadżety Miasta Poznania

Wciąż poszukiwani są wolontariusze, którzy chcieliby wesprzeć Poznański Punkt Szczepień Powszechnych na Stadionie Miejskim.

 

Punkt zorganizowany jest na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej i dziennie może obsłużyć nawet tysiąc osób. By móc realizować tyle szczepień potrzebna jest dobra organizacja pracy przy odpowiednim zabezpieczeniu osób do obsługi.

Wśród pracujących w Punkcie są m.in. wolontariusze. Pomagają oni m.in. w kwestiach informacyjnych, kierując osoby szczepione do odpowiednich miejsc zgodnie z procedurą, dbając o płynność procesu czy też pomagając wypełnić formularze szczepień. Weryfikują także godziny zgłoszeń pacjentów.

Wolontariusze pracują na podstawie porozumienia wolontariackiego po odpowiednim przeszkoleniu. Wyposażani są w środki ochrony osobistej, w tym maseczki, rękawiczki czy środki do dezynfekcji rąk. Mogą także uzyskać zaświadczenia o odbyciu wolontariatu i otrzymują specjalne koszulki oraz gadżety Miasta Poznania.

Punkt cały czas poszukuje nowych chętnych do pomocy. Koordynacją wolontariatu zajmuje się Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19.

Punkt może działać siedem dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00. Warunkiem jest odpowiednia liczba dostępnych szczepionek. Wolontariusze potrzebni są w godzinach 7:30-21:00 i pracują według harmonogramu, który wcześniej jest ustalany z koordynatorem wolontariatu m.in. na podstawie deklarowanej dyspozycyjności pomagających.

Chętni mogą zgłaszać się poprzez specjalny formularz. Informacji można zasięgnąć także u osoby kontaktowej ze strony ZHP – Joanny Stefańskiej, z którą można skontaktować się drogą mailową poprzez adres wolontariat@zhp.wlkp.pl lub numer telefonu: 603-644-005, oraz  505-160-104.

Zadanie dotyczące koordynacji wolontariatu jest zlecane ze środków budżetowych Miasta Poznania.