W piątek rozpocznie się remont ul. Polnej – będą zmiany w organizacji ruchu

W piątek rozpocznie się remont jezdni na ul. Polnej, na jej łazarskim odcinku. Mocno zniszczona i dziurawa nawierzchnia zostanie zerwana, z w jej miejsce będzie ułożona nowa, co poprawi komfort i bezpieczeństwo przejazdu.

 

Remont obejmie odcinek jezdni od skrzyżowania z ul. Bukowską do ul. Marcelińskiej. Nawierzchnia jezdni jest w tym miejscu bardzo zniszczona, widać na niej liczne ubytki oraz już wcześniej „łatane” dziury, które także negatywnie wpływają na komfort i bezpieczeństwo podróży.

Stara nawierzchnia zostanie zerwana, a w jej miejscu będzie ułożona nowa.

Prace rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 22 czerwca. Będą podzielone na etapu – w pierwszym prowadzone będą na jezdni wschodniej, czyli od strony jednostki wojskowej, a w drugim (od 17 czerwca) na zachodniej.

Na czas robót ulica będzie jednokierunkowa na odcinku objętym inwestycją. Ruch prowadzony będzie jednym pasem w stronę ul. Marcelińskiej.

W drugim etapie prac ul. Rokietnicka będzie ulicą bez wjazdu i wyjazdu od strony skrzyżowania z ul. Marcelińską. Objazd dla zamkniętego kierunku wyznaczono ulicami: Marcelińską, Przybyszewskiego i  Bukowską. Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.