Czterech chętnych na budowę ul. Mrowińskiej i Przybrodzkiej

W przetargu mającym wyłonić wykonawcę budowy ul. Mrowińskiej i Przybrodzkiej wpłynęły cztery oferty. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów, ale już teraz wiadomo, że tylko jedna z nich mieści się w kwocie, jaką Poznańskie Inwestycje Miejskie zamierzają przeznaczyć na inwestycję.

 

Obie osiedlowe ulice są gruntowe, co negatywnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Szybko tworzą się tam dziury i nierówności. Dodatkowo, mieszkańcy skarżą się na błoto w deszczowe dni oraz kurz unoszący się w powietrzu w pozostałe, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.

Inwestycja obejmie ul. Przybrodzką oraz Mrowińską na odcinku od ul. Lubosińskiej do Przybrodzkiej.

W ramach prac ulice zyskają utwardzoną nawierzchnię, która w przypadku ul. Mrowińskiej będzie wykonana z kostki betonowej. Przebudowywany odcinek znajdzie się w strefie zamieszkania, co ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w okolicy. Piesi będą mogli poruszać się po całej szerokości jezdni i będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami.

Skrzyżowanie ul. Przytocznej i Lubosińskiej zostanie wyniesione i powstaną tam chodniki.

Inwestycja obejmuje także budowę kanału technologicznego, systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi oraz elementy kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na ul. Przybrodzkiej pojawi się oświetlenie drogowe.

W przetargu ogłoszonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie wpłynęły cztery oferty. Jedna z nich mieści się w zakładanym na inwestycję budżecie. Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Wybrany wykonawca będzie miał 120 dni na realizację zadania od dnia podpisania umowy.