Jacek Jaśkowiak z absolutorium

Rada Miasta Poznania udzieliła absolutorium prezydentowi miasta, Jackowi Jaśkowiakowi.

 

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, ze swojego zarządzania Poznaniem rozliczany był Jacek Jaśkowiak. Podstawą przyznania absolutorium jest wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Jak podkreślił prezydent, już samo konstruowanie budżetu było trudne. Konieczne było uwzględnienie m.in. mniejszych przychodów z podatków dochodowych z uwagi na wprowadzone przez rząd zmiany. Z uwagi na wzrost cen materiałów i usług, droższe były także inwestycje, dla których przyjęto kosztorys wcześniej.

Ogromnym wyzwaniem była pandemia, która wiązała się z jednej strony z dodatkowymi kosztami, z drugiej ze spadkiem przychodów i koniecznością ograniczenia wydatków.

Ostatecznie dochody budżetu miasta w 2020 roku wyniosły 4,36 mld złotych. Straty z powodu pandemii wyniosły ponad 100 mln złotych. To m.in. 67 strat z dochodu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej czy też ok. 35 mln złotych z przychodów PIT.

Wydatki Miasta wyniosły 4,38 mln złotych. Ostatecznie rok zakończono z deficytem 19,9 mln złotych.

Na wydatki związane z pandemią wydano ponad 20 mln złotych z miejskiego budżetu.

Mimo problemów udało się utrzymać inwestycje. Najwięcej, bo ponad 340 mln złotych przeznaczono na inwestycje związane z transportem, w tym m.in. budowę trasy tramwajowej na Naramowice czy też przebudowę trasy Kórnika- os. Lecha – Rondo Żegrze.

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną, w tym m.in. budowę i modernizację parków i zieleńców, wydano ponad 77 mln złotych.

Na gospodarkę przestrzenną i nieruchomości oraz rewitalizację z budżetu miejskiego wydano pond 73 mln złotych. Na inwestycje oświatowe Miasto przeznaczyło ponad 50 mln złotych.

Radni udzielili prezydentowi absolutorium. Za głosowało 24 radnych, przeciwnych było 8.