Pierwszy etap modernizacji budynku przy ul. Słowackiego coraz bliżej

Trwa analiza dokumentów złożonych w przetargu na wykonawcę pierwszego etapu modernizacji budynku, w którym mieści się siedziba Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty. Prace mają się rozpocząć niedługo.

 

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty zostało powołane do życia w ubiegłym roku przez Radę Miasta. Zajmuje się obsługą administracyjną, organizacyjną i finansową miejskich szkół i przedszkoli. Siedziba znajduje się w zabytkowym budynku przy ul. Słowackiego.

Budynek wymaga modernizacji, nie tylko dlatego, że konieczne jest odnowienie jego pomieszczeń, ale także z uwagi na konieczność dostosowania go do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja będzie podzielona na etapy. Pierwszy obejmie przebudowę wnętrz budynku i zmianę ich układu, by był bardziej funkcjonalny i odpowiadał potrzebom instytucji. Na pierwszym piętrze zostaną wydzielone pomieszczenia. Instalacje wewnętrzne i wentylacja zostaną wymienione. Na poddaszu zostaną wykonane prace, których celem będzie jego ocieplenie.

Zamontowana zostanie także winda, co ma zapewnić dostępność dla osób z problemami w poruszaniu się. Wykonane będą także prace na klatce schodowej, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W przetargu na wykonawcę pierwszego etapu prac wpłynęła jedna oferta. Mieści się ona w budżecie założonym na ten cel. Obecnie trwa analiza złożonych dokumentów.

Realizacja zadania w ramach pierwszego etapu ma potrwać maksymalnie 240 dni od dnia podpisania umowy. Kolejne etapy przewidują modernizacje pomieszczeń na drugim i trzecim piętrze budynku.