Przebudowana ul. Kunickiego już gotowa

Zakończyły się prace przy przebudowie ul. Kunickiego. Poza nową nawierzchnią droga zyskała także odpowiednie odwodnienie i oświetlenie.

 

Prace rozpoczęły się w połowie marca tego roku i objęły odcinek od ul. Kwaitkowskiego do ul. Rejewskiego. Do tej pory ul. Kunickiego była nieutwardzoną drogą osiedlową. Powodowało to obniżenie komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po niej, a dodatkowo w deszczowe dni powstawało błoto i dziury, a w suche w powietrzu unosił się kurz.

W ramach inwestycji powstało odpowiednie odwodnienie ulicy, co poprawi sytuację podczas opadów deszczu i roztopów. Nawierzchnia została utwardzona i wykonana z kostki betonowej i ażurowych przepuszczalnych płyt. Te drugie zapewnią odprowadzenie wody z powierzchni ulicy do nowych studni chłonnych. Wybudowano też kanał technologiczny oraz oświetlenie ulicy, co poprawi nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ulica znajduje się w strefie zamieszkania, dlatego nie ma tam wydzielonych chodników.

Inwestycja objęła także remont ciągu pieszego w ul. Sucharskiego, gdzie ułożono kostkę betonową i ażurowe płyty przepuszczające wodę.

Zasadnicze prace budowlane zakończyły się, a droga jest już przejezdna. Trwają przygotowania do procedury odbiorowej.