Nielegalne badania na terenie ujęcia wody – Aquanet zgłosił sprawę policji

Spółka Aquanet złożyła zawiadomienie na Policji w sprawie nielegalnego wejścia na teren spółki przy ujęciu wody Mosina – Krajkowo.

Sprawa dotyczy prowadzenia badań geofizycznych na terenie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo, z którego pochodzi ok. 70% wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej. Poszukiwania ropy i gazu na terenie ujęcia i jego okolic stanowią ogromne zagrożenie i mogą mieć fatalne skutki dla bezpieczeństwa wody pitnej. Działania nie były także zgłoszone do Regionalnego Zarządu Wód Polskich ani wojewody wielkopolskiego. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj.

Działania prowadzone są przez firmę Geofizyka Toruń na zlecenie PGNiG. Choć oficjalnie odwierty jeszcze nie są wykonywane, to w okolicy pojawili się już pracownicy firmy wykonując pierwsze badania.

Spółka Aquanet podczas porannego obchodu terenu ochrony bezpośredniej znaleźli urządzenia firmy zewnętrznej – geofony. Oznacza to, że ktoś nielegalnie wszedł na teren Aquanetu – teren ogrodzony i strzeżony. Urządzenia służą do rejestrowania drgań sejsmicznych.

Spółka zgłosiła sprawę na policję, a także przygotowuje dokumenty do wojewody wielkopolskiego oraz RZGW.

„Uważamy takie zachowanie za nielegalne, a nade wszystko jest to naruszenie zasad bezpieczeństwa pracy ujęcia , a tym samym zagrożenie dla płynności pracy Poznańskiego Systemu Wodociągowego i zaopatrzenia w wodę mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej” – wyjaśnia Aquanet.