PARP otworzyła w Poznaniu swoje pierwsze biuro regionalne

W czwartek w Poznaniu oficjalnie otwarto pierwsze w kraju biuro regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Placówka obsługiwać ma przedsiębiorców z zachodniej części Polski.

 

W poznańskim oddziale będzie zlokalizowany punkt informacyjny jednego z najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w okresowych trudnościach.

W otwarciu mieszczącego się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich biura wziął udział m.in. wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Poznańskie biuro ma być punktem kontaktowym dla przedsiębiorców z zachodniej części Polski; placówka będzie odpowiedzialna za m.in. opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Jak podano podczas oficjalnego otwarcia ośrodka, uruchomienie wielkopolskiej placówki PARP pozwoli skrócić dystans między przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność.

“Obowiązkiem polskiego państwa jest niesienie jak najskuteczniejszej pomocy polskim firmom. Ta pomoc jest od wielu lat efektywnie udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Bardzo się cieszę, że dziś oficjalnie inaugurujemy działalność pierwszego pozawarszawskiego oddziału PARP” – powiedział w czwartek podczas otwarcia wicepremier Jarosław Gowin.

Jak podkreślił, uruchomienie pierwszego oddziału PARP w Poznaniu jest “wyrazem uznania dla przedsiębiorczości, potencjału gospodarczego Wielkopolski”.

“Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja naszych przedsiębiorców odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy Polska może dysponować ponad 58 mld euro. Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku” – dodał.

Biuro regionalne w Poznaniu ma być odpowiedzialne za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z zachodniej części Polski.

“Regionalne biuro PARP w Poznaniu zostało powołane właśnie po to, by na tym ważnym dla przedsiębiorców obszarze dać dodatkowe wsparcie i stanowić siłę napędową dla rozwoju kompetencji, inwestycji technologii i innowacji. Kluczowe jest również budowanie świadomości wśród przedsiębiorców z całego makroregionu Polski Zachodniej w zakresie efektywnego wykorzystania oferty oraz instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP” – powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak.

Pracownicy poznańskiego oddziału PARP będą odpowiedzialni m.in. za opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego oraz wspieranie przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach.

“Inicjatywa powstania regionalnego oddziału to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale i samej Agencji, by być z nimi w bliższym kontakcie. Wielkopolska to region silny gospodarczo, z dużym zapleczem firm produkcyjnych, które z pewnością będą promotorami rozwoju w obszarach, które chce w kolejnych latach wspierać PARP” – powiedziała prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk.

Jak podkreślono, w poznańskim oddziale będzie zlokalizowany punkt informacyjny jednego z najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w okresowych trudnościach (SWO). Punkt zaczyna działać od czwartku, ma być wsparciem dla przedsiębiorstw zmagających się m.in. z problemami wywołanymi pandemią koronawirusa.

“Odpowiednio szybka reakcja na kłopoty firmy może pomóc uchronić ją przed redukcją zatrudnienia, zaciągnięciem pożyczek czy rezygnacją z inwestycji w innowacje i rozwój. Podmioty, w których sytuacja kryzysowa jest już faktem, będą mogły sprawniej uporać się z trudnościami, ustabilizować swoją sytuację oraz skupić na najważniejszej kwestii, czyli rozwoju” – podała PARP.

Jak podano, system wczesnego ostrzegania, jest skierowany do wszystkich zmagających się z problemami mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski. Będzie pomagać ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, a w dalszym kroku zaoferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania.

Przedsiębiorcy po zakwalifikowaniu do programu mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 16 tys. zł netto. Do przedsiębiorców łącznie trafi wsparcie doradczo-szkoleniowe o łącznej wartości 32 mln zł z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Jak podano podczas konferencji, PARP od ponad 20 lat analizuje stan sektora MSP w ujęciu regionalnym. Wielkopolska w tych badaniach wypada jako bardzo silne województwo pod względem istotnych parametrów przedsiębiorczości. W tym regionie jest najwięcej w kraju aktywnych małych firm na mieszkańca, to w Wielkopolsce jest też najwyższa liczba pracowników przypadająca na jedną małą firmę.

“W nowej perspektywie finansowej UE będziemy wspierać technologiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez innowacje i technologie wpisujące się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowanie modeli współpracy i wsparcia polskich przedsiębiorców w tym zakresie to jedno z głównych zadań biura PARP w Poznaniu” – podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu mieści się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w budynku World Trade Center.