Przebudowa ul. Mateckiego na ukończeniu

Dobiegają końca prace związane z przebudową ul. Mateckiego. Poprawi się komfort korzystania z drogi zarówno przez pieszych jak i kierujących pojazdami. Zyska także okolica.

 

Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z ul. Obornicką do skrzyżowania z ul. Morasko i Marka z Aviano. W ramach inwestycji powstaje nowa kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, a także przyłącza do nieruchomości. Te prace już się zakończyły, a odpowiednie odwodnienie zapewni lepsze utrzymanie drogi.

Zmieni się sytuacja pieszych w okolicy. Do tej pory mieli do dyspozycji ok. 200-metrowy chodnik przy osiedlu mieszkaniowym, a na pozostałych odcinkach poruszali się gruntowym poboczem. W ramach inwestycji zbudowano kolejne dwa odcinki ścieżki dla pieszych o łącznej długości ok. 600 metrów.

Zamontowano również nowe oświetlenie, a przy drodze pojawiły się kosze na śmieci i elementy małej architektury.

Obecnie trwają jeszcze prace związane z układaniem warstw bitumicznych na jezdni i zjazdach do posesji.

Zadanie inwestycyjne jest prowadzone przy współudziale spółki Aquanet SA. Budowę chodnika wykorzystano do uzbrojenia ul. Mateckiego w sieć kanalizacyjną i wodociągową, co  umożliwi prowadzenie inwestycji kubaturowych w tym rejonie.

Inwestycja zapewni nie tylko większy komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu, ale także poprawi poziom estetyki w okolicy.