Nowy korytarz transportowy w północnej części Poznania

Nowa Obornicka, Nowa Szymanowskiego, wiadukt w ciągu ul. Sucholeskiej – to tylko część propozycji związanych z korytarzem transportowym dla północnej części Poznania. We wrześniu Miasto zaprezentuje propozycje zmian komunikacyjnych dotyczących wjazdu do Poznania od strony Suchego Lasu.

 

Przygotowana została wstępna koncepcja budowy Nowej Obornickiej, a także wprowadzenia zmian na istniejącej ul. Obornickiej. Ma ona być powiązana z inwestycją w Suchym Lesie, czyli budową nowego wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej.

By nowe rozwiązania usprawniły ruch w tej części miasta i gminy, prowadzone są rozmowy z władzami Suchego Lasu. Dotyczą między innymi wybudowania łącznika pomiędzy nowym wiaduktem, a Nową Szymanowskiego oraz tej ulicy.

To także powód, dla którego nie można tylko i wyłącznie mówić o budowie nowej lub przebudowie jednej ulicy. Trzeba wszystko połączyć w jedną całość – wprowadzić zmiany w korytarzu transportowym.

– Układ komunikacyjny w tej części Poznania wymaga kompleksowego podejścia – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Nie wystarczy przebudować ul. Obornickiej – trzeba zaproponować mieszkańcom Piątkowa i Suchego Lasu spójną propozycję zmian.

W związku z tym przygotowane zostały analizy ruchu samochodowego. Wynika z nich, że kwestii dojazdów z północy nie można traktować tylko pod kątem przepustowości przejazdów samochodów z i do Poznania. Powinny zostać stworzone takie warunki, by zwiększyć liczbę osób przesiadających się po drodze do pojazdów komunikacji publicznej.

Budowa Nowej Obornickiej zgodnie z propozycjami będzie odbywała się etapami. W pierwszym powstanie Nowa Szymanowskiego, tak by można było dojechać od granic miasta w rejon przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju – przede wszystkim Kurpińskiego. W jego pobliżu zlokalizowany jest parking P&R. Jest to wygodny punkt przesiadkowy z samochodów do tramwajów lub autobusów.

Z analiz wynika, że część północna Nowej Obornickiej powinna być ulicą o jednym pasie dla wjeżdżających do Poznania (z możliwością rozbudowy w dalszej przyszłości), a dla wyjeżdżających powinny być przygotowane dwa pasy. W dalszej części przebiegu będą już po dwa pasy w każdym kierunku.

Nowa ulica będzie połączona z drogami dojazdowymi z Podolan i osiedli piątkowskich, czyli powstaną między innymi Nowa Kurpińskiego i Nowa Jaroczyńskiego.

Po wybudowaniu pierwszego odcinka Nowej Obornickiej będzie można przystąpić do przebudowy istniejącej ul. Obornickiej. Będzie miała ona charakter drogi lokalnej. W miejsce starej ułożona zostanie nowa nawierzchnia, powstanie odwodnienie, oświetlenie. W planach są także chodniki, tak by ulica była bardziej przyjazna wszystkim użytkownikom. Będą to głównie mieszkańcy okolicznych osiedli. Po wybudowaniu ciągów pieszych i dodatkowego oświetlenia nie będzie już możliwości wjeżdżania na posesje czy pobocza w różnych miejscach, a jedynie przez zaprojektowane zgodnie z przepisami zjazdy. Na tym etapie wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć, będzie problem parkowania.

Wstępna koncepcja jest już przygotowana, po wakacjach (tak by mogła trafić do szerszego grona) ZDM będzie ją mieszkańcom przedstawiać bardziej szczegółowo.