Ulica Kolejowa kolejną, na której wprowadzone będą zmiany w związku z SPP

Wtorek i środa będą kolejnymi dniami, podczas których prowadzone będą prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu i parkowania na ul. Kolejowej. To kolejny etap wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu.

 

Do tej pory na ul. Kolejowej zmiany wprowadzono tylko na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Potockiej. We wtorek i środę prace mają objąć także pozostałą część ulicy. Pierwszego dnia dotyczyć będą fragmentu od ul. Potockiej do ul. Mottego, natomiast dzień później oznakowanie będzie wykonywane na odcinku od ul. Mottego do ul. Gąsiorowskich.

Kierunek ruchu na objętych robotami fragmencie nie ulegnie zmianie i nadal będzie ona dwukierunkowa. Zmieni się za to sposób parkowania w kilku miejscach, a całość będzie uporządkowana poprzez wydzielenie miejsc. Poprawiona będzie widoczność, co podniesie poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Na odcinku od ul. Potockiej do ul. Mottego parkowanie będzie odbywać się po zachodniej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Potockiej do budynku na wysokości posesji nr 30. Następnie, aż do skrzyżowania z ul. Mottego postój będzie odbywał się na miejscach prostopadłych.

Po stronie wschodniej odcinek od ul. Potockiej do wysokości budynku przy ul. Kolejowej 19/21, nie będzie możliwości parkowania pojazdów, natomiast dalej do ul. Mottego wyznaczone będą równoległe miejsca postojowe.

Z kolei na odcinku od ul. Mottego do ul. Gąsiorowskich, między ul. Mottego i Calliera po zachodniej stronie ulicy parkowanie będzie możliwe w sposób prostopadły, natomiast od ul. Calliera do ul. Granicznej w sposób równoległy.

Na fragmencie od ul. Kanałowej do ul. Gąsiorowskich parkowanie wyznaczone będzie w sposób prostopadły, natomiast po przeciwnej stronie ulicy postój możliwy będzie tylko na wysokości ul. Kolejowej 5 w sposób równoległy.

Cała ul. Kolejowa zostanie objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Na skrzyżowaniach z ulicami: Kanałową, Graniczną, Calliera, Mottego i Karwowskiego utrzymane zostanie pierwszeństwo przejazdu ul. Kolejową.

Prace związane z wykonaniem oznakowania na ul. Kolejowej powinny rozpocząć się odpowiednio 13 i 14 lipca, i potrwać po jednym dniu. Z uwagi jednak na prognozowane opady deszczu, harmonogram może ulec zmianie.

Jednocześnie, ZDM informuje, że w związku z planowaną przebudową ul. Kolejowej zmiany na wymienionych odcinkach zostaną wprowadzone w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestników ruchu. Oznacza to, że na tym etapie nie będą montowane m. in. słupki U12c, czy stojaki rowerowe, które mogłyby ulec zniszczeniu podczas prowadzenia prac budowlanych. Oznakowanie poziome zostanie wykonane w technologii cienkowarstwowej farbą na nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Mottego do ul. Gąsiorowskich oraz na chodnikach. Na kostce kamiennej zostanie zastosowana technologia spray-plastik.

Podczas prac na ul. Kolejowej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.