W Parku Tysiąclecia rozpoczęła się rewitalizacja

W Parku Tysiąclecia rozpoczęły się prace rewaloryzacyjne, a ich efekty będzie można zobaczyć za pół roku. Do tego czasu park pozostanie w dużej części zamknięty dla pieszych i rowerzystów.

 

Będzie to pierwsza od lat rewaloryzacja parku między ul. Warszawską a Jeziorem Maltańskim. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja i nawierzchnia alei parkowych. Na części z nich dotychczas bitumiczna nawierzchnia zmieni się w mineralno-żywiczną, czyli bardziej przyjazną otoczeniu.

Poprawi się także stan zieleni – trawniki zostaną uzupełnione, a na terenie zasadzone będą nowe drzewa i krzewy.

Na czas powadzenia inwestycji teren parku będzie częściowo niedostępny dla użytkowników ze względu bezpieczeństwa i w celu umożliwienia szybszego postępu prac. Prace potrwają około pół roku.