Rewaloryzacja płyty Starego Rynku coraz bliżej. Podpisano umowę z wykonawcą

Podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych i budowlanych na rewaloryzację płyty Starego Rynku. Miejsce ma zmienić swoje oblicze, a ulica Baptysty Quadro będzie przekształcona w pasaż kultury.

 

O rewitalizacji i odmienieniu Starego Rynku przy zachowaniu jego charakteru mówi się od lat. W pierwszym przetargu na wybór wykonawcy nie zgłosił się żaden chętny. W drugim udało się wyłonić podmiot odpowiadający za wykonanie prac projektowych i budowlanych.

Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po starorynkowej płycie, szczególnie osób z niepełnosprawnościami i z wózkami dziecięcymi. Przybędzie również zieleni i miejsc wypoczynku, dzięki czemu Stary Rynek ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i turystów.

Ważną częścią inwestycji będzie też wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej i energetycznej, ponieważ infrastruktura wymaga pilnych prac modernizacyjnych i porządkujących.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W pierwszym etapie wykonawca będzie musiał przygotować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia, dzięki którym możliwe będzie rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych w przyszłym roku.

Niedługo odbędzie się również spotkanie informacyjne z restauratorami z płyty Starego Rynku.

Nowa nawierzchnia rynkowej płyty będzie wykonana z kamiennych płyt i kostki, przy wykorzystaniu zabytkowych elementów – kostki, krawężników i granitowych płyt chodnikowych.

O szczegółach planowanej rewaloryzacji pisaliśmy tutaj.

Według harmonogramu, wszelkie prace budowlane powinny zakończyć się latem 2023 roku.