Tereny po ZNTK sprzedane! Ważny krok w kierunku dzielnicy Wolne Tory

Wolne Tory, jako nowa dzielnica Poznania coraz bliżej. Jak informuje MIasto, sprzedano tereny po ZNTK między Wildą a Łazarzem. Nieruchomości próbowano sprzedać od wielu lat, jednak do tej pory nie było na nie chętnych.

Sprzedaż dotyczy terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, które oddano w wieczyste użytkowanie na rzecz ZNTK Nieruchomości. Ich łączna powierzchnia wynosi niemal 20 ha. Od lat syndyk upadłościowy próbował sprzedać działki, jednak do tej pory nie było chętnych. Jak informuje Miasto Poznań, inwestor pojawił się dopiero w ostatnim postępowaniu przetargowym prowadzonym 30 czerwca w trybie z wolnej ręki. Nabywcą jest krakowska spółka Ceglana Sp. z o.o.

Wiadomość bardzo ucieszyła władze Poznania, ponieważ to ważny krok w kierunku utworzenia nowej dzielnicy między Wildą a Łazarzem. Wolne Tory to określenie terenów o powierzchni ok. 117 ha. Od południa są ograniczone ulicą Hetmańską.

Obecnie nie ma jeszcze dla nich miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a decyzję o jego utworzeniu podjęto 4 lata temu. Zgodnie z projektem, ma on dopuszczać zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową i oświatową, a także stworzenie nowych terenów zieleni, placu miejskiego wraz z drogami publicznymi i wewnętrznymi.

Zaniedbana obecnie dzielnica ma zmienić się w nowoczesną, o charakterze śródmiejskim. Całość ma być uzupełniona o przestrzenie ogólnodostępne dla mieszkańców, które otaczać będzie zwarta zabudowa.

To doskonała wiadomość – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Udana sprzedaż tego terenu to dowód zaufania inwestorów do Poznania i prowadzonej przez nas polityki. To ważny krok przybliżający nas do utworzenia w centrum miasta nowej, ważnej dzielnicy, jaką są Wolne Tory. Jesteśmy otwarci na rozmowy z inwestorem w zakresie wzajemnej współpracy. 

Co istotne, tereny ZNTK objęte są ochroną konserwatorską, ponieważ są to zespoły urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic Poznania z XIX wieku. Oznacza to, że aby móc wykonać jakiekolwiek prace na terenie konieczne jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

Podpisanie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości planowane jest do końca bieżącego roku. Wyłoniony nabywca zaoferował 206 111 000 złotych.