Od jutra prace na ul. Wicherkiewicz. Mieszkańcy będą mieli problem z dojazdem

W poniedziałek (19 lipca) rozpoczynamy remont na ul. Wicherkiewicz. W związku z tym nie będzie przejazdu od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do ul. Tułodzieckiej (za wyjątkiem dojazdu do posesji).

Prace będą polegały na wymianie istniejącej, zapieczonej nawierzchni z pofrezu na nową pofrezową. Odbywać się mają na odcinku od początku posesji nr 5 do końca posesji nr 15. Całość robót powinna zakończyć się do 31 lipca.