Różnice w zarobkach w poznańskim urzędzie

W budżetówce wrze, NSZZ „Solidarność” zapowiada walkę o podwyżki dla tego sektora, tymczasem w Poznaniu na najwyższych stanowiskach urzędniczych hossa. W ciągu roku wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta wzrosły łącznie o kwotę ponad 350 tys. złotych

Jak wynika z porównania oświadczeń majątkowych za rok 2019 i 2020 łączny wzrost rocznych dochodów Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Zastępcy Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta uzyskanych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyniósł 367.500,06 złotych. Słowem, dobrze się dzieje w kasie miejskiej i kadra zarządzająca Urzędu Miasta Poznania walczyć o podwyżki chyba nie musi. 

Dochód kadry zarządzającej Urzędu Miasta Poznania uzyskany z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 

ROK 2019 ROK 2020 WZROST

Pierwszy Zastępca Prezydenta     180.826,88 zł brutto 242.092,86 zł brutto 61.265,98 zł

Drugi Zastępca Prezydenta          192.251,67 zł brutto 240.384,64 zł brutto 48.132,97 zł

Trzeci Zastępca Prezydenta          216.393,43 zł brutto 262.162,08 zł brutto 45.768,65 zł

Sekretarz Miasta                           193.033,35 zł brutto 269.961,85 zł brutto 76.928,50 zł

Skarbnik Miasta                            207.159,91 zł brutto 342.563,87 zł brutto 135.403,96 zł 


Jednak nie wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Poznania mogą cieszyć się takim wynagrodzeniem. Pod koniec czerwca 2021 roku radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie zasadniczego wynagrodzenia osób zatrudnionych w poznańskim magistracie. 

Miasto Poznań jest jednym z najbardziej zamożnych miast w Polsce, o wyjątkowo niskim bezrobociu, które od wielu lat jest na symbolicznym poziomie. Dzięki pracy i zaradności mieszkańców, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców nasze miasto bardzo dobrze się rozwija, nawet obecnie pomimo problemów wywołanych przez epidemię, a także pomimo trudnej sytuacji w niektórych branżach. Mając taki stan, należałoby oczekiwać, że również pracownicy Miasta i jednostek miejskich będą korzystać z dobrej sytuacji ekonomicznej Poznania. Od wielu lat jednak tak niestety nie jest, zwłaszcza w niektórych sferach funkcjonowania samorządu miejskiego. Problemy związane z wysokością wynagrodzenia dotyczą również samych pracowników Urzędu Miasta Poznania, gdyż część z nich otrzymuje wynagrodzenie, które nie pozwala im na godne życie w jednym z najbardziej zamożnych miast w kraju

 czytamy w złożonym przez radnego dokumencie.

” Problem ten nie dotyczy tylko osób zatrudnionych w UMP, ale także pracowników miejskich jednostek organizacyjnych czyli m.in. ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, żłobków, domów dziecka, domów pomocy społecznej, którzy również od lat skarżą się na zbyt niskie zarobki “

wyjaśnia radny dr Andrzej Rataj.

Okazuje się, że płace prawie 1.300 poznańskich urzędników zdecydowanie odbiegają od wynagrodzenia miejskich włodarzy. Z opublikowanego 2 lipca 2021 r. przez Urząd Miasta Poznania raportu wynika, że w 2020 roku dwie największe grupy zarobkowe, stanowiące prawie 65 % wszystkich zatrudnionych w Ratuszu, to urzędnicy, których wynagrodzenie mieściło się w przedziałach: 3.001-3.500 zł brutto (tj. do 2.555 zł netto) oraz 3.501-4.000 zł brutto (tj. do 2.908 zł netto), a prawie 5 % kwalifikowało się do najniższej grupy zarobkowej z pensją do 3.000 tys. zł brutto (tj. do 2.203 zł netto). 

“Moim cele było ponowne podjęcie dyskusji w tym temacie. Oczywiście rozstrzygnięcia nie można spodziewać się za tydzień, ani nawet za miesiąc, ale właśnie już teraz jest tworzony przyszłoroczny budżet, więc to najlepszy czas, by porozmawiać o wynagrodzeniach na rok 2022”

zauważa radny Rataj.