Kolejny fragment chodnika na ul. Tomickiego wyremontowany

PIesi na ul. Tomickiego mogą już korzystać z wyremontowanego chodnika. Dziś odbył się odbiór techniczny po zakończonych pracach.

 

Dotychczasowy chodnik był w bardzo złym stanie technicznym. Płytki chodnikowe były połamane, co obniżało komfort i bezpieczeństwo podczas poruszania się po nich. Utrudnione było również utrzymanie czystości – nierówności trudno było oczyścić z lodu, śniegu, piasku czy błota.

Prace remontowe prowadzono na odcinku od ul. Konarskiego do posesji nr 14, po zachodniej stronie ul. Tomickiego. Do dyspozycji pieszych jest już nowa nawierzchnia ścieżki wraz z nowymi krawężnikami.

Poprawiła się także estetyka okolicy, ponieważ odcinek chodnika pasuje do pozostałych, wyremontowanych przez pozamiejskie podmioty.

Koszt prac wyniósł 47 tysięcy złotych. Środki na inwestycję przekazała Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria.