W centrum Poznania staną fotoradary?

Wczoraj ZDM Poznań poinformował, że trwają rozmowy w sprawie możliwości zamontowania fotoradaru na ul. Hetmańskiej, gdzie zwłaszcza poza godzinami szczytu komunikacyjnego, kierowcy rozwijają duże prędkości łamiąc przepisy ruchu drogowego. Okazuje się, że tego typu urządzeń w mieście mogłoby być jeszcze więcej. Miejski radny zapytał niedawno o możliwość ustawienia fotoradarów na terenie Starego Miasta, często nawet w samym centrum. Jaką otrzymał odpowiedź?

 

Od wczoraj na kolejnym odcinku ul. Hetmańskiej wprowadzono zmiany w organizacji ruchu – ograniczenie prędkości do 50 km/h. Jednocześnie poinformowano, że trwają rozmowy w sprawie możliwości ustawienia na tej ulicy fotoradaru, który miałby pomóc w karaniu kierowców niestosujących się do przepisów ruchu drogowego (więcej tutaj).

Niedawno miejski radny Andrzej Rataj pytał o możliwość wprowadzenia tego typu urządzeń na ulice Starego Miasta. Jak wskazał, choć w ciągu dnia centrum miasta jest zwykle zakorkowane, to po godzinach szczytu komunikacyjnego, zwłaszcza w nocy, wielu kierowców traktuje staromiejskie ulice Poznania jako tor wyścigowy. Najwięcej problemów mieszkańcy zgłaszają na ulicach: Królowej Jadwigi, Wolnica, Solna, Małe Garbary, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Garbary i Krakowskiej.

Problemem nieodpowiedzialnego zachowania kierujących jest nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także hałas, jaki wytwarzają pędzące pojazdy, co jest uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, a także m.in. pacjentów szpitali i innych placówek zdrowotnych.

Sprawa była wielokrotnie poruszana i zgłaszana przez mieszkańców, a także przez Radę Osiedla Stare Miasto.

Radny zwrócił się z interpelacją, w której poprosił o informacje dotyczące możliwości zamontowania fotoradarów na ulicach Starego Miasta, na których najczęściej dochodzi do przekroczeń prędkości.

W odpowiedzi Urząd Miasta poinformował, że obecnie nie ma żadnych tego typu urządzeń na terenie osiedla Stare Miasto. Jak wyjaśniono, problemem zarówno przy tego typu rozwiązaniu jak i przy próbach prowadzenia wyrywkowych kontroli prędkości jest zwarta zabudowa i zbyt krótkie odcinki jezdni umożliwiające odpowiedni odczyt prędkości odcinkowej. Ograniczona jest również liczba miejsc do bezpiecznego postoju radiowozów do „ręcznego” mierzenia prędkości przez patrole.

Z danych przekazanych przez policję wynika, że do przekroczeń prędkości przez kierowców najczęściej dochodzi poza godzinami szczytu komunikacyjnego, głównie na ulicach dwupasmowych, które są ulicami ram komunikacyjnych.

Jak wskazano, Miasto Poznań wraz z ZDM Poznań współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie możliwości ustawienia fotoradarów w mieście. ZDM precyzuje, że w przypadku centrum miasta możliwe byłoby zamontowanie urządzeń tego typu jedynie na ulicach stanowiących ramy komunikacyjne, a więc Wolnica, Małe Garbary, Solna i Królowej Jadwigi.