Zmiana miejsca zgłaszania zgonów do Urzędu Stanu Cywilnego

Od czwartku zmieni się miejsce zgłoszenia zgonu w celu wydania aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Do jutra zgłoszenia śmierci bliskiej osoby należało dokonywać przy ul. Libelta. Od 22 lipca będzie to możliwe wyłącznie w filii Oddziału Rejestracji Stanu Cywilnego przy ul. 23 Lutego 4/6.

Jednocześnie Urząd MIasta Poznania przypomina, że do zgłoszenia śmierci w Urzędzie Stanu Cywilnego należy przedstawić kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej oraz swój dokument tożsamości do okazania.

Na zgłoszenie są 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu, a w przypadku śmierci z powodu choroby zakaźnej 24 godziny od momentu śmierci. Można tego dokonać osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Pozostałe sprawy z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego w dalszym ciągu są obsługiwane w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20.