Wielomilionowe wsparcie ze środków unijnych dla szkół zawodowych w Poznaniu i Tarnowie Podgórnym

Kilkanaście milionów złotych trafi do szkół zawodowych w Poznaniu i Tarnowie Podgórnym. Umowę w sprawie wsparcia z unijnych funduszy podpisano we wtorek.

 

Od kilku lat trwa intensywna promocja szkolnictwa technicznego i zawodowego. To nie tylko kampanie promocyjne, ale także inwestowanie w placówki, dodatkowe szkolenia, wyposażanie szkół, nawiązywanie współpracy z podmiotami zapewniającymi praktyki na najwyższym poziomie czy rozwój zajęć praktycznych.

We wtorek podpisano umowy, na podstawie których kolejne wielkopolskie placówki otrzymają wsparcie finansowe ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z funduszy UE.

Pieniądze otrzyma Technikum Środowiska w Poznaniu oraz Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Poznańska placówka realizuje zajęcia z zakresu m.in. inżynierii środowiska, energetyki odnawialnej, agrotroniki, agrobiznesu czy mechanizacji rolnictwa – wszystko na poziomie szkoły średniej, ale istotnym dla wdrożenia w temat i wyszkolenia specjalistów gotowych wesprzeć dane zawody.

Technikum Środowiska podlega pod Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który na realizację projektu „Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego” otrzymał 4,25 mln złotych. Z pozyskanych środków specjalistyczne pracownie placówki zostaną doposażone, a w szkole będa organizowane dodatkowe warsztaty mechanizacji rolnictwa i laboratorium energii odnawialnych. Wzbogacone zostaną także biblioteka i czytelnia. Nowoczesna infrastruktura i sprzęt dydaktyczny pomoże prawie 700 uczniom rocznie, którzy będą mogli uzyskać techniczne i zawodowe przygotowanie do pracy.

Z kolei prawie 14 mln złotych ze środków unijnych wesprze Zespół Szkół Techniczny w Tarnowie Podgórnym, który ma za sobą pierwszy rok funkcjonowania. W tamtejszym technikum młodzi ludzie mogą się kształcić w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik procesów drukowania. Z kolei w branżowej szkole I stopnia kandydaci mogą wybierać spośród takich kierunków, jak mechatronik, magazynier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec czy elektromechanik.

Fakt zapotrzebowania rynku na specjalistów zawodowych podkreśla to, że z inicjatywą budowy szkoły zawodowej w Tarnowie Podgórnym wyszli lokalni przedsiębiorcy.