Stolica Apostolska ogłasza: bp. Jan Szkodoń niewinny molestowania! Dlaczego więc została mu wymierzona pokuta?

Nuncjatura Apostolska w Polsce dnia 23 lipca br. wydała komunikat dotyczący procesu kanonicznego karno-administracyjnego wobec bp. Jana Szkodonia.

Po zapoznaniu się z dokumentami, przesłuchaniach świadków i dokładnej analizie materiałów dowodowych wina bp. Jana Szkodonia nie została udowodniona. 

Biskupowi została jednak wymierzona pokuta w postaci 3-miesięcznych rekolekcji w zamknięciu, które miały być poświęcone na refleksje i modlitwę. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że bp. Jan Szkodoń przebywał w odosobnieniu od lutego 2020 roku, uznano, że swoją pokutę już odbył.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej
dotyczący procesu kanonicznego karno-administracyjnego
wobec bp. Jana Szkodonia

Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, Stolica Apostolska – w następstwie formalnego zgłoszenia – przeprowadziła proces karno-administracyjny dotyczący rzekomego wykorzystania seksualnego osoby małoletniej przez bp. Jana Szkodonia.

Po dokładnej analizie zebranych materiałów dowodowych i po przesłuchaniu powołanych świadków, wina bp. Jana Szkodonia nie została udowodniona (non constat).

W toku postępowania stwierdzono natomiast nierozważne zachowanie bp. Jana Szkodonia wobec małoletniej, polegające na przyjmowaniu jej w prywatnym mieszkaniu bez obecności jej rodziców, pozostających od lat w znajomości z biskupem.

W związku z powyższym, bp. Janowi Szkodoniowi została wymierzona pokuta, polegająca na trzymiesięcznych rekolekcjach zamkniętych, poświęconych na refleksję i modlitwę. Biorąc pod uwagę, że od lutego 2020 r. bp Jan Szkodoń przebywał w odosobnieniu, należy stwierdzić, że powyższą pokutę już odbył.

Akta procesu karno-administracyjnego zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. Na forum kanonicznym sprawę należy uznać za zakończoną, a dekret karny za prawomocny. Osoby zainteresowane zostały odpowiednio poinformowane o zakończeniu procesu kanonicznego.