Wygodniej dla pieszych i kierowców na kolejnych ulicach Naramowic

Większa wygodna i bezpieczeństwo pieszych i kierowców to efekt zakończonych prac remontowych na ul. Sielawy oraz Swarożyca.

 

Na ul. Sielawy wyremontowano mocno zniszczony chodnik, którego stan sprawiał, że poruszanie się po nim było nie tylko mało komfortowe, ale także niebezpieczne, z uwagi na duże ryzyko potknięcia czy wykręcenia nogi.

Prace prowadzono po północnej stronie ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Naramowicką do pozostałości starej. Nowa nawierzchnia jest równa, wygodna, bezpieczniejsza i bardziej estetyczna. Remont kosztował 32 tysiące złotych i został sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Naramowice.

Z kolei na ul. Swarożyca ułożono nową nawierzchnię wykonaną z ażurowej kostki. Zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na brak odwodnienia ulicy. Nowa nawierzchnia zapewni wsiąkanie wody opadowej w grunt.

Prace były kontynuacją remontu rozpoczętego w ubiegłych latach. Kosztowały 44 tysiące złotych.