Nowe schronienia dla nietoperzy przy poznańskich fortyfikacjach

Nie od dziś wiadomo, że poznańskie fortyfikacje stanowią dom dla wielu nietoperzy. Teraz te małe ssaki będą miały jeszcze więcej miejsc do schronienia w okolicach fortów. Jest to możliwe dzięki współpracy ZKZL z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, która zaowocowała zamontowaniem specjalnych „domków” dla nietoperzy.

 

To kolejna po m.in. domkach dla ptaków oraz zmianach w wytycznych w budownictwie (na bardziej przyjazne ptakom miejskim) inicjatywa, która ma pomóc lotnym mieszkańcom Poznania.

W ramach rocznego projektu EKO-AKTYWNI, ZKZL przygotował szereg działań, których partnerem został m.in. Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem projektu było przede wszystkim poznanie oraz czynna ochrona nietoperzy, ptaków i owadów. Przeprowadzono prelekcje edukacyjne, które poprowadzili akademiccy eksperci. Ich uczestnicy mogli czynnie zaangażować się w ochronę poprzez budowanie schronień dla lotnych mieszkańców miasta. W akcji udział wzięły m.in. dzieci wraz z rodzicami, dziadkami czy znajomymi, co miało również wymiar społeczny – aktywizację osób w każdym wieku, edukację oraz integrację międzypokoleniową.

Efektem działań było powstanie 300 schronień – po 100 dla ptaków, owadów i nietoperzy. Po zakończeniu prac, rozpoczęto kolejny etap realizacji projektu, czyli umieszczanie domków na terenie miasta.

Schronienia dla nietoperzy ulokowano w rejonie poznańskich fortyfikacji, czyli tam, gdzie najczęściej można je spotkać, zwłaszcza w okresie zimowania. Budki zamontowano na drzewach w miejscach przelotu tych pożytecznych ssaków. Będą im służyć głównie poza okresem hibernacji.

Nietoperze regulują populacje owadów. Zjadają m.in. kilka tysięcy komarów dziennie.