W 2020r dworzec Poznań Główny obsłużył 12 mln pasażerów. To drugi wynik w Polsce

Nie Warszawa, nie Kraków, a Wrocław i Poznań – to w tych miastach dworce kolejowe obsłużyły w ubiegłym roku najwięcej pasażerów – po kilkanaście milionów.

 

Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, pandemia miała duży wpływ na ruch kolejowy w Polsce. Szczególnie widoczne są spadki w połączeniach dalekobieżnych, także tych międzynarodowych, ale ruch regionalny również był mniejszy niż zwykle. Mniej osób podróżowało do pracy, na zajęcia i do szkół. Mniej także decydowało się na podróże urlopowe, krótkie wypady turystyczne czy delegacje i konferencje.

W 2020 roku, udział stacji na terenie 18 kolejowych ośrodków wojewódzkich, czyli Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, stanowił 42,7% wymiany pasażerskiej ogółem.

Największą wymianę pasażerską odnotował Wrocław Główny, z którego skorzystało w ubiegłym roku 12,4 mln pasażerów. Tuż za nim uplasował się Poznań Główny z wynikiem 12 mln pasażerów w ciągu roku. To jedyne stacje, na których obsłużono rok temu ponad 10 mln osób. Znajdująca się na trzecim miejscu Warszawa Wschodnia była miejscem, z którego skorzystało 9,4 mln osób.

Dziwić może brak głównego warszawskiego dworca w czołówce, czyli Warszawy Centralnej. Jak wyjaśnia Urząd Transportu Kolejowego, to stacja związana przede wszystkim z ruchem dalekobieżnym, który został mocno ograniczony w czasie pandemii, zwłaszcza w jej początkowym okresie. Z tego powodu odnotowano tam spadek wymiany pasażerskiej o aż 53%, czyli zdecydowanie większy niż w innych dużych polskich miastach.

„Pandemia COVID-19 ograniczyła mobilność społeczeństwa w 2020 r. W przypadku wielu stacji wymiana pasażerska spadła o kilkadziesiąt procent. Mniejsza liczba pasażerów nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę przewozową, pasażerowie mieli dostęp do transportu kolejowego nawet w mniejszych miejscowościach. Potwierdzeniem tego są dane o zatrzymaniach na stacjach i wymianie pasażerskiej. Wyniki wymiany pasażerskiej potwierdzają też zainteresowanie nowymi lub przywróconymi po modernizacjach punktami zatrzymań pociągów” – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Średnia dobowa wymiana pasażerska na stacji Poznań Główny w 2020 roku wynosiła 33 tysiące, czyli o tysiąc mniej niż będący na pierwszym miejscu Wrocław Główny oraz o niemal 8 tysięcy więcej niż trzecia Warszawa Wschodnia. Średnio na godzinę w Poznaniu pojawiało się ok. 14 pociągów, a średnia wymiana pasażerska na jedno zatrzymanie wyniosła 96.

Stacja Poznań Główny jest istotnym ośrodkiem komunikacji i przesiadek, dlatego od lat mówi się o konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do obsługi tak dużego ruchu pociągów i pasażerów. Sytuację ma poprawić m.in. budowa trzeciego toru.