Budowa ul. Gryfińskiej – od poniedziałku zmiany na ul. Złotowskiej

Pod koniec czerwca rozpoczęła się budowa ul. Gryfińskiej na Ławicy. Prace toczą się na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Okoneckiej. W poniedziałek 23 sierpnia wprowadzone zostaną nowe czasowe zmiany organizacji ruchu wynikające z postępu robót.

 

Na ul. Gryfińskiej, oprócz nowej nawierzchni drogi, powstaje także jej odwodnienie, co wiąże się z koniecznością włączenia budowanej obecnie kanalizacji deszczowej w istniejącą kanalizację w ul. Złotowskiej. Podczas tych prac obowiązywać będą czasowe zmiany organizacji ruchu na krótkim odcinku ul. Złotowskiej na pasie dla pojazdów poruszających się w kierunku ul. Bukowskiej.

Wyłączony z ruchu będzie krótki odcinek tego pasa przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską. W tym czasie przejazd w obu kierunkach możliwy będzie przeciwległym pasem jezdni ul. Złotowskiej.

Roboty rozpoczną się 23 sierpnia ok. godz. 9 rano, czyli po porannym szczycie komunikacyjnym. Polegały będą na frezowaniu nawierzchni jezdni oraz wykonaniu wykopu i przebudowie kanalizacji deszczowej. W tym czasie ruch kierowany będzie ręcznie.

Prace na ul. Złotowskiej potrwają ok. 5 dni, przy czym teren po wykopie po ich zakończeniu w danym dniu zostanie tymczasowo utwardzony, co umożliwi za każdym razem wznowienie ruchu pojazdów na całej szerokości ulicy. Ostateczne utwardzenie jezdni i przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Złotowskiej nastąpi do 30 sierpnia.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac, zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.