Unia Metropolii Polskich zabrała głos w sprawie pomocy dla uchodźców z Afganistanu

Prezydenci miast zrzeszonych w ramach Unii Metropolii Polskich zabrali głos w sprawie uchodźców z Afganistanu. We wspólnym stanowisku odnieśli się do sytuacji obywateli państwa ogarniętego wojną, szukających schronienia w Europie oraz do możliwej pomocy ze strony samorządów.

 

We wspólnym dokumencie podpisanym przez prezydentów miast zrzeszonych w ramach Unii Metropolii Polskich, zadeklarowali oni gotowość do wsparcia uchodźców z Afganistanu na poziomie samorządowym.

Podkreślono, że w poprzednich latach samorządy wielokrotnie były gotowe do wsparcia społeczności międzynarodowej w zakresie uchodźców i imigrantów. Deklaracje w tym zakresie nadal są aktualne także w odniesieniu do obecnej sytuacji w Afganistanie.

Zaznaczono również, że realizacja systemowych i doraźnych form pomocy cudzoziemców jest możliwa wyłącznie po decyzji na poziomie rządowym. Udział samorządów we wsparciu i realizacji zadań musi być ustalony z uwzględnieniem zasad ustrojowych.

„To do Rady Ministrów należą pierwsze decyzje, w których określone zostaną, w porozumieniu z samorządami, standardy realizacji i sposoby finansowania tego typu zadań. Koniecznym jest przygotowanie dla samorządów ścieżki prawnej oraz modelu finansowania takich działań. Dopiero po uzgodnieniu zasad i zakresu współpracy, miasta UMP będą mogły szczegółowo określić skalę swojego zaangażowania w pomoc uchodźcom z Afganistanu” – napisano w dokumencie

Do Unii Metropolii Polskich należy 12 największych polskich miast, w tym także Poznań.