Związek Regionalnych Portów Lotniczych przeciw podnoszeniu opłaty za nawigację terminalową

Związek Regionalnych Portów Lotniczych wystosował pismo do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w związku ze zmianami przewidzianymi w „Planie skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”. Zakłada on m.in. wzrost wysokości opłaty za nawigację terminalową.

 

Obecnie opłata wynosi 791 złotych dla lotnisk regionalnych. Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2022 roku wzrośnie ona o 70%, czyli do 1247 złotych, a więc o 556 złotych więcej niż obecnie. Jak podkreśla Związek Regionalnych Portów Lotniczych nie ma uzasadnienia dla takiej podwyżki, szczególnie zorganizowanej w tak skokowy sposób.

Wskazano, że dodatkowe ogromne obciążenie kosztowe dla przewoźników lotniczych, którzy dopiero odbudowują siatki połączeń po pandemii, przełoży się na wzrost cen biletów lotniczych, a to z kolei przyczyni się do mniejszego zainteresowania ze strony pasażerów, skutkując kolejnymi problemami finansowymi zarówno dla linii lotniczych jak i lotnisk.

W liście podkreślono także, że nieuczciwym jest dalsze utrzymywanie stref opłat terminalowych na lotnisko na warszawskim Okęciu oraz lotniska regionalne, jeśli drastyczna podwyżka ma dotyczyć tylko tych drugich. Co więcej, z proponowanego Planu ma wynikać, że planowane przez Polską Agencję Żeglugi Państwowej inwestycje nie dotyczą jedynie lotnisk regionalnych, choć to właśnie one – pośrednio – na nich stracą, ponieważ koszty będą skupione wyłącznie na przewoźnikach lotniczych.

ZRPL po raz kolejny podkreślił, że wszystkie lotniska użytku publicznego powinny być objęte jedną strefą opłat, co zapewni uczciwą konkurencję, przy jednoczesnym rozwoju siatek połączeń poszczególnych przewoźników.

W liście wskazano, że pandemia sprawiła, że wszystkie elementy branży lotniczej nadal odczuwają problemy finansowe i obciążanie dodatkowymi kosztami przyczyni się do ich pogłębienia.

„Obecnie linie lotnicze mozolnie odbudowują swoją siatkę połączeń, co może potrwać nawet kilka lat. Tymczasem plany kontynuacji podziału na strefy opłat terminalowych i obciążenie wzrostami kosztów jedynie lotnisk regionalnych, mogą ten proces zahamować, lub w bardziej negatywnym scenariuszu spowodować utratę wielu połączeń lotniczych. W konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia dostępności komunikacyjnej mieszkańców poszczególnych regionów.” – wskazano w stanowisku ZRPL