Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych dobiegają końca

Początek nowego roku szkolnego już za tydzień, a w placówkach oświatowych trwają jeszcze ostatnie przygotowania na przyjęcie uczniów i przedszkolaków. Jak zwykle wakacyjna przerwa została wykorzystana do przeprowadzenia remontów i prac modernizacyjnych, dzięki którym dzieci i młodzież będą miały lepsze warunki do nauki i zabawy.

 

Okres wakacyjny to czas, w którym choć nie odbywają się regularne zajęcia, to praca wre. To właśnie wtedy wykonywane są prace remontowe i modernizacyjne. Pandemia i nauczanie zdalne pozwoliło na przeprowadzenie części robót jeszcze w czasie roku szkolnego, jednak to właśnie czas między starym a nowym rokiem szkolnym jest okresem głównych prac.

Wśród placówek objętych inwestycjami była m.in. Szkoła Podstawowa nr 71 przy ul. Przybyszewskiego. W czasie wakacji zabezpieczono ściany przed wilgocią poprzez wykonanie prac izolacyjnych i fundamentowych. W budynku trwają jeszcze prace związane z gruntownym remontem klatek schodowych i korytarzy. Jednocześnie modernizowane są boisko i bieżnia, co poprawi warunki treningu dla uczniów i młodzieży. Koszt przeprowadzanej inwestycji to 850 tysięcy złotych.

Nieco więcej, bo 900 tysięcy złotych kosztują prace w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, która przeniesie się do budynków po Polskim Związku Hokeja na Trawie przy SP nr 90 przy ul. Chociszewskiego. Trwają prace mające na celu przystosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb placówki. Planowana jest także rozbudowa obiektu.

W Przedszkolu nr 65 przy ul. Czechosłowackiej okres wakacyjny wykorzystano do przeprowadzenia termomodernizacji, czyli zarówno ocieplenia budynku jak i wykonania nowej elewacji. Koszt prac wyniósł 400 tysięcy złotych.

Mniej, bo 55 tysięcy złotych zapłacono za remont pomieszczeń oraz odnowienie podłogi w sali gimnastycznej w SP nr 61 na Szczepankowie.

Wakacyjnymi remontami objęte były niemal wszystkie placówki oświatowe w mieście – większość już się zakończyła. Obecnie trwają jeszcze ostatnie przygotowania. W 2021 roku na modernizacje, remonty oraz wyposażenie szkół i placówek oświatowych w budżecie miejskim zabezpieczono prawie 30 mln złotych.