Część ul. Wawrzyniaka zmieni swoje oblicze. Będzie nowa organizacja ruchu i zieleń

Już niedługo zmieni się wygląd fragmentu ul. Wawrzyniaka. Poza nową nawierzchnią pojawi się również więcej zieleni, której nasadzenie będzie możliwe dzięki zmianie organizacji ruchu.

 

Nowe oblicze zyska odcinek ul. Wawrzyniaka od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego. Ma poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz okolicznych mieszkańców.

Chodniki po obu stronach ulicy zostaną wyremontowane – zamiast istniejących obecnie zniszczonych już betonowych płyt pojawi się nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Chodniki będą oddzielone od jezdni i linii zabudowy.

Jezdnia także zyska nową nawierzchnię, co poprawi komfort podróżujących pojazdami.

W ramach zmian w organizacji ruchu wprowadzony zostanie nowy sposób parkowania. Postój będzie możliwy po obu stronach ulicy, a nie jak obecnie wyłącznie po tej zachodniej. Będzie organizowany na wyznaczonych miejscach równoległych do ulicy.

Dla rowerzystów będzie wprowadzony kontraruch, a sama ulica pozostanie jednokierunkowa dla pozostałych pojazdów.

Zmiany pozwolą na zwiększenie ilości zieleni na ulicy. Na całym remontowanym odcinku przybędzie 11 drzew. Z uwagi na warunki będą one posadzone w donicach.

Prace przy przebudowie rozpoczną się jesienią tego roku od remontu chodników, który planowany jest na wrzesień i połowę października. W listopadzie i grudniu planowana jest wymiana nawierzchni jezdni, zmiana organizacji ruchu oraz roboty w zakresie zieleni. Same donice z roślinami pojawią się dopiero wiosną przyszłego roku – z uwagi na warunki atmosferyczne zimą.

Koszt remontu chodnika i nawierzchni jezdni ul. Wawrzyniaka wyniesie 1 000 000 zł. Nasadzenia wraz z dwuletnią pielęgnacją sfinansuje Rada Osiedla Jeżyce, która na ten cel przeznaczy 100 tysięcy złotych.