Awaryjne prace na ul. Głogowskiej

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia naprawy nawierzchni na fragmencie ul. Głogowskiej w rejonie A2, do przyszłego tygodnia kierowcy mogą spotkać się z utrudnieniami na drodze.

 

Prace prowadzone są na odcinku od ul. Ostatniej do węzła przy autostradzie A2 po obu jego stronach.

W celu zminimalizowania utrudnień prace podzielono na etapy. Zamykane będą kolejne fragmenty jezdni, by nie wyłączać z ruchu pasa na całej długości.

Prace mają potrwać do początku przyszłego tygodnia, jednak jest to uzależnione od warunków atmosferycznych.

Możliwe jest również wprowadzenie dodatkowego ograniczenia prędkości.