Bezpieczniej na ul. Malwowej

Piesi na ul. Malwowej mogą czuć się bezpieczniejsi. Zamontowano nowe oznakowanie oraz urządzenia, które mają na celu wymuszenie na kierowcach stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

 

Ulica Malwowa jest jedną z tych, na których zauważalne jest duże natężenie ruchu. Szeroka jezdnia i prosta trasa często stają się miejscem, w którym kierowcy „zapominają” o przepisach ruchu drogowego i znacznie przekraczają prędkość.

To zachowanie szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że są miejsca, w których natężenie ruchu pieszego także jest bardzo duże – zwłaszcza w rejonie punktów handlowych i szkół.

Zdecydowano się na wprowadzenie zmian, które mają poprawić poziom bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

W rejonie skrzyżowania ul. Malwowej z Żonkilową, gdzie są dwa przejścia dla pieszych, a w okolicy Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi nr 2, boisko typu Orlik oraz przystanki autobusowe ustawiono tam znaku na typu flora – z pomarańczowym tłem, informujące kierowców, że dojeżdżają do miejsca z przejściem dla pieszych.

Dodatkowo, na dojazdach do skrzyżowania zamontowano progi zwalniające oraz tzw. płetwy, które uniemożliwiają omijanie progów.

Na tym odcinku wprowadzono także ograniczenie prędkości do 30 km/h.